5 medewerkers aan het woord

25 jaar betekent ook meer dan 100 enthousiaste medewerkers die het beste uit zichzelf hebben gehaald voor het Centrum, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, Unia en Myria. Vijf van hen delen hier een ervaring die hen raakte tijdens hun carrière.

  Véronique
  Dienst Handicap
  Werkt bij Unia sinds 2003

  "De herinnering die me het meest bijblijft, is het moment toen ik voor de eerste keer onze film voor de campagne “ik heb een handicap en ik heb rechten” zag. Ik was zo gelukkig en ontroerd door de kwaliteit van de film zelf maar ook door de manier waarop we deze gerealiseerd hebben. Ik denk daarbij vooral aan de commissie die samengesteld is uit mensen met een intellectuele beperking en een slechtziende persoon die meer hebben gedaan dan enkel maar figurant zijn. Veel meer zelfs! Ze hebben voor een bijzonder gewaardeerde bijdrage gezorgd door hun keuzes, hun adviezen en hun opmerkingen aan ons te bezorgen. De acteurs in de film zijn daarnaast personen die in werkelijkheid de voorgestelde situaties in het filmpje zelf dagdagelijks aan den lijve ondervinden. Ik heb de indruk dat we bij deze campagne werkelijk het adagium van Ghandi hebben kunnen toepassen: “Niets over ons zonder ons”.

  Michel
  Dienst Beleid en Samenleving 
  Werkt bij Unia sinds 1995

  "Ik herinner me het bezoek van het koninklijk echtpaar, Albert en Paola, een tiental jaren geleden. Een hele evenwichtsoefening die veel discipline vereiste, aangezien het streng geregeld was zoals een uurwerk! Het personeel van Unia, toen nog het Centrum, was er niet bepaald op voorbereid. Een stresserend maar ook amusante herinnering.”

  Sophie
  Personeelsdienst
  Werkt bij Unia sinds 2016

  “Het zag er niet al te veelbelovend uit om aangeworven te worden bij Unia, maar uiteindelijk zijn alle ‘obstakels’ opportuniteiten geworden. Ik solliciteerde in 2015 voor een post bij Unia die duidelijk vermelde dat de indiensttreding voorzien was in september. Maar, ik was 7 maanden zwanger en moest het bed houden. De schriftelijke test kon ik bij mij thuis doen. Daarna nodigde Unia me uit voor een eerste gesprek. Maar de ochtend van het interview kondigde mijn bevalling zich al aan. Geen probleem, het gesprek werd verplaatst. Volgende stap: de assessment test bij een externe consultant. Met een hongerige baby? Ook hier stelde Unia een oplossing voor: ik mocht borstvoeding geven en tegelijk de noodzakelijke procedure tot aanwerving volgen. Uiteindelijk viel het verdict: ik werd aangeworven! Maar ik had nog geen crèche. Unia heeft gewacht tot ik een oplossing had gevonden voor het oppassen van mijn zoontje vooraleer te starten. Vandaag, als diensthoofd van de personeelsdienst, zeg ik dat Unia in haar aanwervingsprocedure en werkomstandigheden diversiteit en flexibiliteit hoog in het vaandel draagt omdat dit de visie is van de werkgever. Iets wat ik met dit verhaal alleen maar kan bevestigen !”

  Heidi
  Dienst Communicatie
  Werkt bij Unia sinds 2011

  Aan de naamsverandering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding naar het huidige Unia en Myria ging heel wat werk vooraf, vooral op onze communicatiedienst. Het bedenken van pro en contra’s, overleg plegen met betrokkenen, adviezen inwinnen voor een nieuwe naam, het logo, de kleuren,… Er kwam ontzettend veel bij kijken.

  Uiteindelijk werd het dus Unia en om de geboorte van onze nieuwe naam in de verf te zetten, ontwikkelden we naast een logo ook een storyboard voor een filmpje dat uitlegt wie Unia wil zijn, wat ze doet en voor wie ze dat doet. Ik herinner me nog de vreugde en de ontroering op onze dienst bij het zien van het uiteindelijke resultaat.

  5 medewerkers aan het woord

  Henk Van Hootegem
  Steunpunt tot bestrijding van armoede
  Werkt bij het Steunpunt sinds 2001

  “In 1999 werd het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting opgericht om de rechten van mensen in armoede te evalueren door dialoogprocessen te organiseren met mensen in armoede, hun verenigingen en andere actoren in de strijd tegen armoede. Gedurende de voorbije jaren hebben honderden personen en organisaties hieraan meegewerkt. Dankzij deze uitwisseling tussen al die mensen, met heel verschillende achtergronden, met elk eigen ervaringen en kennis, konden we overheden en beleidsverantwoordelijken inhoudelijk sensibiliseren en aanbevelingen formuleren. Of zoals een deelnemer van ATD Quart Monde naar aanleiding van het 9de tweejaarlijkse Verslag het ook nog anders formuleerde: “Ik kan het eigenlijk met moeite geloven! Ik die uit zo’n milieu komt, wauw! Ik heb iets te zeggen in de samenleving. Ik doe aan politiek!”.”