Discriminatie is ontoelaatbaar. En onwettig.

In juni 2007 lanceerde Unia de campagne 'Discriminatie is ontoelaatbaar. En onwettig'. Dat gebeurde in het kader van het Europees jaar voor gelijkheid van kansen. 

Discriminatie is ontoelaatbaar. En onwettig.

De beelden van de campagne tonen de pijn en lijdensweg van personen die gediscrimineerd worden omwille van hun origine, geslacht, handicap, seksuele voorkeur of levensbeschouwing. 

Downloads