Met vooroordelen kom je nergens, met elkaar gaan we vooruit!

Door de tragische gebeurtenissen van 22 maart jl stopte Unia de campagne die een dag daarvoor werd gelanceerd (21 maart,  de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie). 

Racisme, stereotypen en vooroordelen hangen nauw samen. Ook vandaag krijgen velen racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd. Met dit filmpje willen we de aandacht trekken van jongeren. Want zelfs geboren in een interculturele samenleving, blijft ook deze generatie vooroordelen hebben. Ook jongeren moeten weten dat vooroordelen de cohesie van een samenleving van binnenuit aantasten. De vooroordelen, vaak onbewust, zijn de eerste stap naar discriminatie.

Enkele antwoorden op jullie vragen

Stereotypen

Stereotypen zijn niet altijd direct negatief. Maar wanneer je zegt dat 'zwarten goed kunnen dansen' of dat 'Japanners hoffelijk zijn', grijp je terug naar simplistische veralgemeningen. Het gevolg hiervan is dat de eigen groep wordt overschat, en dat anderen als minderwaardig worden beschouwd.

En wat met ‘het omgekeerd racisme’?

Racisme en discriminatie zijn vaak gekoppeld aan machtsverhoudingen tussen een meerderheid die zichzelf superieur waant aan een minderheid. Toch is het kort door de bocht om stellen dat alleen mensen zonder migratieachtergrond racistisch kunnen zijn. Unia krijgt ook meldingen van mensen die zich benadeeld voelen door iemand met een migratieachtergrond. Dan denken we aan uitlatingen van Sharia For Belgium. Hoewel dit soort gedrag vaak bestempeld wordt als omgekeerd racisme, is het evengoed: racisme.

Pagina Unia « Racisme »                                                 

Racisme 2.0, een ander racisme, vraagt een ander beleid

Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2013

We mogen zelfs niet meer zeggen wat we denken!

Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel principe van onze samenleving. Dat betekent dat je kan zeggen wat er in je omgaat zelfs als het beledigend, schokkend of verontrustend is. Toch is dit geen absoluut recht. In het door de wet verboden om sommige dingen te beweren omdat er een bedreiging in wordt gezien voor de samenleving en de democratie. Dit is het geval bij onder meer dingen die anderen aanzetten tot discriminatie, haat of geweld vast.

Jaarverslag 2011: focus vrijemeningsuiting

Facebook en de grenzen van de privacy

Facebook is een geweldige tool. Nog nooit hebben we zoveel met elkaar gepraat, uitgewisseld en gelachen. Helaas is er ook steeds meer haatpraat op facebook: berichten die aanzetten tot haat of  geweld tegen een bepaalde groep. Dergelijke berichten zijn strafbaar. Veel mensen denken dat wat er gezegd op Facebook deel is van hun prive-leven, maar dit is niet het geval: de meeste berichten op Facebook zijn openbaar. Daardoor vallen ze de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving.

Haatboodschappen op Facebook: tot waar geldt de vrijheid van meningsuiting?

Moslims moeten zich maar aanpassen!

Voor velen roept de plaats van de islam in onze samenleving vele vragen en angst op. Moslims zijn vaak het doelwit van verwensingen en stereotypering. Als ze hun geloof in het openbaar belijden, krijgen ze kritiek of wordt ze naar het hoofd geslingerd dat ze zich niet willen integreren. Daarom, een belangrijke herinnering: in onze democratie bestaat er godsdienstvrijheid en iedereen heeft het te recht om religieuze of levensbeschouwelijke symbolen te dragen.

Unia webpagina Geloof of levensbeschouwing