Zoek Aanbeveling

71 Aanbevelingen gevonden
16 december 2018

Het aanbod publieke woningen verhogen voor de meest kwetsbare gezinnen

Om het grote tekort aan publieke en sociale huisvesting in de drie gewesten van het land op te vangen, vraagt Unia de gewestelijke overheden dan ook hun doelstellingen voor het bouwen en renoveren van publieke en sociale woningen aanzienlijk te verhogen. Ze vraagt eveneens een harmonisatie en transparantie in de toewijzingsprocedures van sociale woningen voor personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare families.
4 juli 2023

Advies over de wetsontwerpen tot invoering van verminderde toerekeningsvatbaarheid, behandeling onder vrijheidsberoving, verlengde opvolging en een nieuwe beschermingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij

Dit advies bevat de opmerkingen, aandachtspunten en aanbevelingen van Unia over het wetsontwerp tot wijziging van het strafwetboek (boek I), specifiek met betrekking tot de behandeling onder vrijheidsberoving en verminderde toerekeningsvatbaarheid, verlengde opvolging en het wetsontwerp tot invoering van een beveiligingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij.