Advies over het plan om gelijke kansen en diversiteit bij de overheidsdiensten van de Franse Gemeenschap te bevorderen

1 mei 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Franse Gemeenschap

Unia heeft met belangstelling het voorstelplan gelezen en verheugt zich over de kwaliteit ervan. Alle domeinen komen aan bod en de voorgestelde acties beperken zich niet tot algemeenheden. Daarom hebben we niet op alle acties commentaren geformuleerd, maar enkel op diegene waar we volgens ons een meerwaarde kunnen bieden.

Hierna enkele voorgestelde acties:

  • Productie en analyse van statistieken over gelijke kansen en diversiteit: deze actie is bedoeld om systematisch en periodiek statistieken over de doelgroep te produceren en om de impact van het gevoerde beleid te evalueren. 

  • Centralisatie van klachten en interpellaties over discriminatie: deze actie is bedoeld om te beschikken over een hulpmiddel om klachten en interpellaties over discriminatie te centraliseren om zwakke punten en prioritaire acties in kaart te brengen.
  • Aanpassing van de selectieprocedures voor personen met een handicap: Unia dringt erop aan om na te denken over mogelijke redelijke aanpassingen zodat selectieproeven kunnen worden aangeboden die daadwerkelijk op de verschillende handicaps zijn afgestemd.
  • Zorgen voor een hulpmiddel om vacatures zonder directe of indirecte discriminatie te kunnen uitschrijven: Unia vestigt de aandacht van de Franse Gemeenschap op het leeftijdscriterium dat tot heel wat discriminatie aanleiding geeft en dit al bij het opstellen van vacatures. In een functieprofiel worden regelmatig bepaalde woorden gebruikt of bepaalde kwaliteiten vooropgesteld, waarbij de nadruk veeleer ligt op kenmerken die met een 'jeugdige' leeftijd worden geassocieerd in plaats van op vereiste vaardigheden. Unia beveelt aan om ook dit criterium te evalueren. Wat personen met een buitenlandse nationaliteit of van buitenlandse herkomst betreft, wijst Unia erop dat vacatures moeten worden geformuleerd zonder culturele vooringenomenheid of andere elementen die twijfel kunnen laten bestaan over het feit dat het ambtenarenapparaat ook voor buitenlanders of voor personen van buitenlandse herkomst is opengesteld.

Je kan de volledige Franstalige aanbeveling downloaden op deze pagina.