Bevorder strafbemiddeling in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven

16 december 2018
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Unia beveelt de toekomstige federale en gemeenschappelijke regeringen ten stelligste aan om middelen aan te reiken voor projecten en vormingen, alsook voor gespecialiseerde dienstverlening op het terrein om meer strafbemiddeling en dialoog mogelijk te maken in geval van discriminatie, haatuitingen en haatmisdrijven. 

Bevorder strafbemiddeling in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven 

Bemiddeling en herstelrecht zijn relatief nieuwe concepten die langzaamaan hun weg vinden binnen het juridische landschap van welzijn en justitie wanneer het over discriminatie gaat. Er is nood aan informatie en sensibilisering hierover om duidelijk te maken dat "het in dialoog kunnen treden met elkaar" bij dossiers van discriminatie, haatuitingen en haatmisdrijven een terugkerende vraag is bij daders én slachtoffers. 

Tegelijkertijd is er nood aan een aangepast leertraject en/of dienstverlening voor de verschillende categorieën van daders. Er is al samenwerking, o.a. met Unia, maar er moet verder geïnvesteerd worden in een structureel en aangepast aanbod in samenwerking met justitiehuizen, Kazerne Dossin en andere instanties. 

De studie Naar alternatieve maatregelen in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven, toont de meerwaarde van de strafbemiddelingsprocedure aan. Desondanks laten de parketstatistieken (periode 2013-2017) zien dat strafbemiddeling nog maar in minder dan 1% van de dossiers wordt toegepast. 

Unia beveelt daarom sterk aan dat de toekomstige federale en gemeenschappelijke regeringen middelen aanreiken voor projecten en vormingen, alsook voor gespecialiseerde dienstverlening op het terrein. 

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.