Bedwingings- en/of isoleringsmaatregelen: algemene aanbevelingen

4 februari 2014
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: (leeg)

De initiatiefnemers van dit document zijn de Délégué Général aux Droits de l’Enfant en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, in samenwerking met de Fondation SUSA en actoren uit verschillende sectoren. Het document belicht een aantal fundamentele aspecten (principes, deontologische bakens en organisatorische voorschriften) van bedwingings- en/of isoleringsmaatregelen.

Die maatregelen worden toegepast binnen leefomgevingen van personen met een handicap (hetzij op school, in opvang- of zorgmilieus, of in gezinnen) maar al naargelang de sectoren, is de invulling ervan verschillend. Soms is het zelfs zo dat deze maatregelen, die voor alle betrokkenen (persoon die de maatregel ondergaat, zijn of haar naasten en de zorgverleners) telkens opnieuw een hele beproeving zijn, zonder enige omkadering worden opgelegd.