Besparingsmaatregelen op de aanwerving en het in dienst houden van personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid

30 juni 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Onlangs werden de cijfers over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de Vlaamse overheid in 2015 bekend gemaakt. Dit cijfer blijft steken op 1,3%. Het verontrust Unia dat er sinds de slotopmerkingen aan België van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (2014) geen zichtbare vooruitgang geboekt wordt. De inspanningen worden opgedreven, maar voorlopig zonder resultaat.

Volgens Unia ligt dit onder andere aan het feit dat er ook algemene maatregelen genomen zijn in verband met tewerkstelling bij de Vlaamse overheid, die indirect een remmend effect hebben op de tewerkstelling van personen met een handicap binnen de Vlaamse overheid.

Unia schreef een aanbeveling  over het wegwerken van de negatieve effecten van de besparingsmaatregelen op de tewerkstelling van personen met een handicap bij de Vlaamse overheid. Een maatregel zoals het “koppenbeleid”, personeelsleden tellen in aantallen (“koppen”) in plaats van in voltijds equivalenten, is in strijd met het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Unia dringt erop aan om de negatieve effecten van de besparingsmaatregelen op personen met een handicap en chronische ziekte weg te werken en bij toekomstige maatregelen van bij het begin negatieve effecten voor deze doelgroep te vermijden.