De toegankelijkheid van de metro’s van de MIVB voor personen met een handicap

31 maart 2014
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bestemmelingen: de Brusselse minister van Vervoer, de Brusselse staatssecretaris van Gelijke Kansen, de algemeen directeur van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Brussel (MIVB)

Vaststelling

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft verschillende meldingen ontvangen van personen die zich per twee of in groep in een rolstoel verplaatsen en samen niet kunnen genieten van de assistentiedienst in de Brusselse metro. Volgens het MIVB-reglement mag de assistentiedienst maar één rolstoelgebruiker per metrostel begeleiden.

Het Centrum en het Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB) zijn van oordeel dat die regel discriminerend is voor personen met een handicap. Daarom vragen ze de MIVB om zo snel mogelijk een aanvaardbare oplossing te vinden voor personen met een handicap die zich per twee of in een klein groepje verplaatsen.

Volgens het Centrum en het CAWaB wijzen de problemen met de assistentie op grotere structurele problemen als het op de toegankelijkheid van de metro aankomt. Assistentie in de metro blijft voor de meeste rolstoelgebruikers nodig vanwege de ruimte tussen het perron en het rollend materieel.

Het Centrum en het CAWaB betreuren dat in het MIVB-beheerscontract 2013-2017 geen doelstellingen of een actieplan zijn opgenomen om personen met een handicap op termijn toe te laten om zelfstandig de metro te gebruiken. De ruimte tussen het perron en het rollend materieel blijft de voornaamste belemmering voor de toegankelijkheid van het netwerk. Dat structurele probleem moet zowel bij toekomstige metrostellen (het Pulsar-project) als bij het bestaande rollende materieel worden opgelost om te garanderen dat personen met een handicap op gelijke basis met andere gebruikers toegang hebben tot de Brusselse metro.

U kunt het volledige advies op deze pagina downloaden.