Impact van parkeerverordening in Brussel op personen met een handicap (2023)

13 april 2023
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Unia bracht een advies uit aan de Brusselse overheid met het verzoek om de tekst te herzien van een nieuwe parkeerverordening die op 8 juli 2023 in werking treedt. De ordonnantie dreigt de rechten van personen met een handicap te schenden.

Om gratis te kunnen parkeren in het Brussels Gewest, kunnen personen met een handicap vandaag gewoon hun parkeerkaart zichtbaar achter de voorruit leggen. Maar vanaf de zomer van 2023 moeten ze zich digitaal registreren. De manier waarop verschilt van gemeente tot gemeente. Registreren ze zich niet, dan volgt een retributie die niet kan betwist worden.

Omdat we ons zorgen maken over de impact van deze nieuwe wetgeving op personen met een handicap, hielden we de nieuwe regelgeving tegen het licht van grondwettelijke en internationaalrechtelijke principes. In het advies aan de Brusselse overheid doet Unia een aantal aanbevelingen om artikel 19 van de verordening aan te passen.

Belangrijkste aanbevelingen

  • Voeg een vermelding toe waarin staat dat personen met een handicap die zich om welke reden ook niet digitaal hebben kunnen registreren hun retributie kunnen aanvechten, zonder deze vooraf te moeten betalen.
  • Eis bij wet de toegankelijkheid van de digitale registratie en een niet-digitaal alternatief (telefoon, sms).
  • Stel een vereniging aan met expertise op het vlak van digitale toegankelijkheid om aan te tonen dat de applicatie en de website waar mensen zich moeten registreren, toegankelijk zijn.
  • Duid een commissie van experts op het vlak toegankelijkheid aan om aan te tonen dat de 
    parkeerautomaten (zowel het apparaat als de software) volledig zelfstandig toegankelijk zijn. 
  • Voorzie in geharmoniseerde procedures tussen de verschillende gemeenten.
  • Leg de in artikel 19 voorziene procedure voor advies voor aan de sector (Brusselse Raad voor personen met een handicap, sectie personen met een beperkte mobiliteit van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie).