Positieve acties ontwikkelen in de overheidsdiensten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

6 juni 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Advies overhandigd op 6 juni 2016 aan Mevrouw Fadila Laanan, Brussels staatssecretaris belast met het Openbaar Ambt.

Wanneer individuen of groepen te maken hebben met een duidelijk ongelijke behandeling in de samenleving, kan de overheid tijdelijk acties voorzien om daaraan te verhelpen. Die zogenoemde 'positieve acties' worden dikwijls verward met 'omgekeerde discriminatie' - waar plots een groep zou worden bevoordeeld tegenover andere.

Vanuit de wetgeving die geldt voor de Brusselse overheidsdiensten, heeft Unia de juridische en methodologische voorwaarden geanalyseerd waaronder in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest doeltreffende positieve acties kunnen worden uitgewerkt, zonder nieuwe discriminatie in de hand te werken.