Toegankelijkheid van de TEC-bussen

13 oktober 2010
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Waals Gewest

Het Collectif Mobilité Liège-Verviers en het Centrum hebben samen een reeks aanbevelingen uitgewerkt om het toegankelijke busaanbod van de TEC gevoelig uit te breiden. Ze deden dat in het kader van de beheersovereenkomst 2011-2015. 27 verenigingen van personen met een handicap hebben het document ondertekend.

De aanbevelingen werden op 13 oktober 2010 overhandigd en voorgesteld aan een vertegenwoordiger van de raad van bestuur van de Société Régionale Wallonne des Transports in aanwezigheid van heel wat personen met een handicap en van de pers.

De Franstalige aanbevelingen kan je hieronder downloaden.