Unia verduidelijkt het recht op inclusief onderwijs

1 februari 2017
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werkt aan een nieuw ondersteuningsmodel voor inclusie in het gewoon onderwijs. In een nota daarover verduidelijkte de minister het standpunt van de Vlaamse regering over inclusief onderwijs. Dat standpunt staat op gespannen voet met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Daarom heeft Unia er bij Hilde Crevits op aangedrongen om dit standpunt te corrigeren. Bovendien vroeg Unia de minister om te waken over de kwaliteit van de informatie die wordt verspreid over inclusief onderwijs en het VN-verdrag. Ten slotte vroeg Unia aandacht voor een aantal knelpunten in verband met de rechtszekerheid voor leerlingen met een handicap die op korte termijn moeten worden aangepakt.

Download hiernaast de drie documenten: 

  • Reactie van Unia op de nota van de minister van Onderwijs over het ondersteuningsmodel
  • Samenvatting van de general comment bij artikel 24 van het VN-verdrag
  • Knelpunten in verband met rechtszekerheid voor leerlingen met een handicap