Huisvesting.

Een geschikte woning hebben die aan je behoeften is aangepast, is bepalend voor alle andere aspecten van je leven en die de deur naar de belangrijkste sociale rechten opent. Door discriminatie én het schrijnende tekort aan sociale woningen ondervinden veel mensen toch problemen om een woning te vinden die binnen hun mogelijkheden vallen.

Huisvesting.

Privéwoningen

Unia stelt voor om de taken van de gewestelijke huisvestingsinspectiediensten uit te breiden, om nieuwe instrumenten te creëren om gevallen van discriminatie bij immokantoren op te sporen en om een centraal huurwaarborgfonds op te richten. 

Lees de aanbeveling

Huisvesting.

Publieke huisvesting

Om het grote tekort aan publieke en sociale huisvesting in de drie gewesten van het land op te vangen, vraagt Unia de gewestelijke overheden dan ook hun doelstellingen voor het bouwen en renoveren van publieke en sociale woningen aanzienlijk te verhogen. Ze vraagt eveneens een harmonisatie en transparantie in de toewijzingsprocedures van sociale woningen voor personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare families.  

Lees de aanbeveling

Huisvesting.

Woonwagenbewoners

Unia herinnert de gewesten aan hun verplichting om voor voldoende standplaatsen te zorgen voor woonwagenbewoners en hun recht op wonen te erkennen. Unia adviseert ook OCMW’s de bevoegdheid te geven om een referentieadres aan te bieden aan woonwagenbewoners.

Lees de aanbeveling