Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

7 mei 2024
Actiedomein: WerkGoederen en diensten

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor 'organen voor gelijke behandeling' door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.

Nieuw kader voor betere bescherming tegen discriminatie en ongelijkheid

Dit nieuwe kader zal het mogelijk maken om:

  • mensen die discriminatie ervaren beter te beschermen en te verdedigen
  • de strijd tegen structurele ongelijkheden en systemische discriminatie verder te zetten
  • de productie en verspreiding van ‘equality data’ of gegevens over gelijkheid te verbeteren
  • de principes van gelijkheid, non-discriminatie en tolerantie beter te promoten

Gelijkheidsorganen zijn openbare instellingen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van slachtoffers van discriminatie. De aangenomen richtlijn legt normen voor hen vast, die nu voor alle lidstaten zullen gelden.

Herziening samenwerkingsakkoord van Unia vereist

Unia voldoet al grotendeels aan de vereiste kwaliteitsnormen. Het samenwerkingsakkoord van Unia, d.w.z. de overeenkomst tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen waarin de oprichting en het mandaat van Unia werden vastgelegd, dateert van juni 2013. Dit akkoord zal moeten worden herzien, niet alleen om het in overeenstemming te brengen met deze Europese bepalingen, maar ook om het aan te passen aan nieuwe uitdagingen.

Het zal bijvoorbeeld nodig zijn om:

  • te voorzien in een open oproep voor kandidaten om zitting te nemen in de raad van bestuur
  • de begroting aan te passen aan bijkomende behoeften/missies/mandaten
  • intersectionele discriminatie op te nemen
  • toegang te geven tot bepaalde informatie en statistieken in verband met gelijkheid, in het bijzonder bij de behandeling van individuele meldingen en dossiers

Het omzetten van deze richtlijn opnemen in de nieuwe regeerakkoorden

Unia roept de volgende federale, Brusselse (met inbegrip van de COCOF), Waalse, Franstalige en Duitstalige regeringen op om zich ertoe te verbinden om in de regeringsakkoorden die na de verkiezingen van juni zullen worden gesloten, het samenwerkingsakkoord te herzien. En dus om snel onderhandelingen aan te vatten om tot een beslissing te komen binnen de twee jaar zoals is voorzien inzake de omzetting van deze richtlijn.