Veelgestelde vragen (FAQ)

Wie is Unia? Wat zijn haar opdrachten en hoe kan ze je helpen? En wat te doen als je slachtoffer of getuige bent van discriminatie? Op deze pagina vind je een antwoord op de meestgestelde vragen. 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Deze databank met vragen (FAQ's) geeft je antwoorden op je vragen rond onze organisatie, onze dienstverlening en onze tools. 

Staat je vraag hier niet tussen? Stel ze ons dan in een e-mail naar info@unia.be.


Waarover heb je een vraag?


Wat is het statuut van Unia?

Unia is een publieke instelling. Ze is een interfederale en onafhankelijke expert op het vlak van gelijke kansen en antidiscriminatie. Unia is dus geen ngo, en ook geen vzw.


Wie beslist over de opdrachten van Unia?

De federale staat, de gewesten en de gemeenschappen bepalen de opdrachten van Unia.


Is Unia actief op internationaal niveau?

Ja. Unia is internationaal en op verschillende niveaus erkend als een instelling die de mensenrechten beschermt en discriminatie bestrijdt.


Is Unia onafhankelijk van de politiek?

Unia voert haar opdrachten in alle onafhankelijkheid uit, volgens het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013. De onafhankelijkheid van Unia wordt ook internationaal erkend.


Hoeveel personen werken bij Unia?

In 2019 werkten er 106,7 voltijdequivalenten bij Unia, verspreid over 7 operationele diensten en 3 transversale diensten.


Hoe wordt Unia gefinancierd?

Unia wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de federale overheid (dotatie uit de begroting en subsidie van de Nationale Loterij), de gewesten en de gemeenschappen. Deze financiering is bepaald in het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 (art.16).


Hoeveel kost Unia per persoon?

Unia kost iets minder dan een euro per belastingbetaler en per jaar. We komen tot dat cijfer als we de subsidies die Unia krijgt, delen door het aantal belastingbetalers (alle personen die aan de federale en gewestbelasting zijn onderworpen, met inbegrip van jongeren en gepensioneerden).Welke meldingen behandelt Unia niet?

Sommige meldingen behandelt Unia niet, zoals anonieme meldingen. Lees hier waaraan je melding moet voldoen.


Kan Unia me helpen bij een schooltaak?

 We krijgen bij Unia veel vragen van studenten voor papers of taken. We zijn natuurlijk blij met deze interesse in gelijke kansen en antidiscriminatie, maar kunnen door de hoge werkdruk niet iedereen een antwoord bezorgen.  


Wat is de rol van Unia?

Unia heeft als opdracht discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. Dat doet ze op verschillende manieren. 


Wat doet Unia niet?

Unia kan enkel optreden in het kader van haar opdrachten en dus niet voor alle gediscrimineerde personen.


Wie kan zich laten helpen door Unia?

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie op basis van een van de 17 discriminatiegronden waarvoor Unia bevoegd is, kan contact met ons opnemen.


Wat moet je doen als je je gediscrimineerd voelt?

Meld ons je situatie via ons onlineformulier, via de telefoon of in een van onze lokale contactpunten. 


Wat moet je doen als je getuige bent van discriminatie of een haatdiscours?

Meld ons de situatie waarvan je getuige was via ons onlineformulier.


Wat gebeurt er met je melding?

In de eerste plaats analyseert Unia of ze bevoegd is om je melding te behandelen. Indien niet, dan verwijst ze je indien mogelijk door naar een andere gespecialiseerde dienst. Indien wel gaat Unia je situatie grondiger onderzoeken.


Wanneer stapt Unia naar de rechtbank?

Unia geeft altijd de voorkeur aan onderhandeling om een conflict op te lossen. Uitzonderlijk (in 1% van de dossiers) onderneemt ze gerechtelijke stappen of sluit ze zich aan bij een (burger- en/of strafrechtelijke) procedure.


Is de hulp van Unia gratis?

Ja. Alle adviezen en informatie die Unia geeft, zijn gratis.


Wat gebeurt er met je persoonsgegevens als je contact opneemt met Unia?

Bij de behandeling van je melding of vraag om informatie leeft Unia haar privacyverklaring na.Wat zijn de belangrijkste publicaties van Unia?

Unia publiceert onderzoeksrapporten en brochures om lezers te informeren over gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie. 


Hoe kun je de publicaties van Unia raadplegen?

Op onze website kun je alle publicaties van Unia gratis raadplegen in digitale versie.


Welke tools zijn er om discriminatie te bestrijden in België?

Unia biedt uiteenlopende tools aan voor het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie. De bedoeling is om concrete antwoorden te geven op concrete vragen.