Veelgestelde vragen (FAQ)

Wie is Unia? Wat zijn haar opdrachten en hoe kan ze je helpen? En wat te doen als je slachtoffer of getuige bent van discriminatie? Op deze pagina vind je een antwoord op de meestgestelde vragen. 

Deze databank met vragen (FAQ's) geeft je antwoorden op je vragen rond onze organisatie, onze dienstverlening en onze tools. 

Staat je vraag hier niet tussen? Dan kan je je vraag stellen via ons contactformulier.


Waarover heb je een vraag?


Is Unia actief in Vlaanderen?

Ja. Unia is als interfederaal gelijkheidsorgaan ook in Vlaanderen actief.


Wat is het statuut van Unia?

Unia is een publieke instelling. Ze is een interfederale en onafhankelijke expert op het vlak van gelijke kansen en antidiscriminatie. Unia is dus geen ngo, en ook geen vzw.


Wie beslist over de opdrachten van Unia?

De federale staat, de gewesten en de gemeenschappen bepalen de opdrachten van Unia.


Is Unia actief op internationaal niveau?

Ja. Unia is internationaal en op verschillende niveaus erkend als een instelling die de mensenrechten beschermt en discriminatie bestrijdt.


Is Unia onafhankelijk van de politiek?

Unia voert haar opdrachten in alle onafhankelijkheid uit, volgens het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013. De onafhankelijkheid van Unia wordt ook internationaal erkend.


Hoeveel personen werken bij Unia?

In december 2022 werkten er 101 medewerkers bij Unia, verspreid over 8 diensten.


Hoe wordt Unia gefinancierd?

Unia wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de federale overheid (dotatie uit de begroting en subsidie van de Nationale Loterij), de gewesten en de gemeenschappen. Deze financiering is bepaald in het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 (art.16).Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over de manier waarop Unia mijn dossier heeft behandeld?

Heb je een melding gedaan bij Unia en ben je niet tevreden over het antwoord dat je kreeg? 


Wat is een onderhandeling en wat zijn de voordelen daarvan?

Unia analyseert de ontvangen meldingen en beslist hoe we elke melding het best opvolgen. Wanneer we beslissen om een melding actief op te volgen, kan Unia beslissen om (in de meeste gevallen) een onderhandeling te starten of om naar de rechtbank te stappen.


Kan ik een schenking doen aan Unia?

Ja. Unia mag schenkingen en zelfs legaten ontvangen. Interesseert dit je? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.


Kan ik een rondleiding krijgen bij Unia?

Een bezoek brengen aan de kantoren van Unia om onze werking te leren kennen is weinig interessant, want je kunt er enkel kantoren en vergaderruimtes zien. Wil je meer te weten komen over onze activiteiten? Laat je dan inspireren door onze website.


Waarom reageert Unia niet op mijn tweet?

Unia behandelt geen meldingen via Twitter. Wil je een melding doen of een vraag stellen aan Unia? Gebruik dan ons meldingsformulier.  


Kan Unia komen spreken op mijn conferentie of debat, of deelnemen aan mijn event?

Wil je dat één van onze collega’s spreekt op een conferentie of debat of deelneemt aan een event? Laat ons dan weten wat je precies verwacht, en we antwoorden je zo snel mogelijk.


Welke meldingen behandelt Unia niet?

Sommige meldingen behandelt Unia niet, zoals anonieme meldingen. Lees hier waaraan je melding moet voldoen.


Kan Unia me helpen bij een paper, taak of onderzoek?

We krijgen bij Unia veel vragen van studenten voor papers, taken of onderzoek. We zijn natuurlijk blij met deze interesse in gelijke kansen en antidiscriminatie, maar kunnen door de hoge werkdruk alleen doctoraatstudenten een antwoord bezorgen. Gelukkig vind je veel informatie snel terug op onze website.


Wat is de rol van Unia?

Unia heeft als opdracht discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. Dat doet ze op verschillende manieren. 


Wat doet Unia niet?

Unia kan enkel optreden in het kader van haar opdrachten.


Wie kan zich laten helpen door Unia?

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie op basis van een van de discriminatiegronden waarvoor Unia bevoegd is, kan contact met ons opnemen.


Wat moet je doen als je je gediscrimineerd voelt?

Meld ons je situatie via ons onlineformulier of via de telefoon. Je kunt er ook een melding doen zonder dat je een antwoord van Unia verwacht, gewoon zodat de feiten geregistreerd worden.


Wat moet je doen als je getuige bent van discriminatie of een haatdiscours?

Meld ons de situatie waarvan je getuige was via ons onlineformulier.


Wat gebeurt er met je melding?

Ontdek de belangrijkste stappen bij de behandeling van een melding bij Unia.


Wanneer stapt Unia naar de rechtbank?

Unia geeft altijd de voorkeur aan onderhandeling om een conflict op te lossen. Uitzonderlijk (in 1% van de dossiers) onderneemt ze gerechtelijke stappen of sluit ze zich aan bij een (burger- en/of strafrechtelijke) procedure.


Is de hulp van Unia gratis?

Ja. Alle adviezen en informatie die Unia geeft, zijn gratis.


Wat gebeurt er met je persoonsgegevens als je contact opneemt met Unia?

Bij de behandeling van je melding of vraag om informatie leeft Unia haar privacyverklaring na.Kan ik promotiemateriaal van Unia ontvangen (goodies, balpennen, totebags, …)?

Nee: onze voorraad promotiemateriaal is beperkt, en dus verspreiden we dit alleen tijdens onze eigen activiteiten. Daarom kunnen we je geen promotiemateriaal bezorgen.  


Wat zijn de belangrijkste publicaties van Unia?

Unia publiceert onderzoeksrapporten en brochures om lezers te informeren over gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie. 


Hoe kun je de publicaties van Unia raadplegen?

Op onze website kun je alle publicaties van Unia gratis raadplegen in digitale versie.


Welke tools zijn er om discriminatie te bestrijden in België?

Unia biedt uiteenlopende tools aan voor het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie. De bedoeling is om concrete antwoorden te geven op concrete vragen.