Jaarverslag 2020: kwetsbare mensenrechten in crisistijden

Ook in een buitengewoon jaar zette Unia zich in voor mensenrechten en gelijkheid. De coronapandemie werkte als een vergrootglas. Wie zich al in een kwetsbare positie bevond, werd vaak het eerst of het hardst getroffen door Covid-19 of de maatregelen.

  Het jaarverslag bekijkt ongelijkheid in de samenleving door twee brillen. De eerste bril is die van preventie. Lees alles over de partners waarmee we samenwerken, de beleidsaanbevelingen die we doen en de trainingen die we geven in uiteenlopende sectoren. Zo werken we structureel aan een gelijkere samenleving

  Door de tweede bril zien we hoe Unia reageert wanneer er grenzen overschreden worden. Je leest hoe we meldingen van discriminatie behandelen en hoe we optreden als er sprake is van haatspraak en haatmisdrijven. Net zoals andere jaren stijgt ook dit jaar het aantal meldingen sterk, met  11,7% tegenover 2019. Het aantal dossiers dat Unia op basis daarvan opent, stabiliseert echter. Dit valt onder andere te verklaren door het feit dat tientallen, soms honderden mensen eenzelfde feit bij Unia melden. De harde toon op sociale media blijft toenemen en de pandemie veroorzaakt een opflakkering van haatspraak. Unia blijft dan ook pleiten voor de aanpassing van artikel 150 van de Belgische Grondwet, zodat aanzetten tot haat, jegens wie dan ook, niet ongestraft blijft.

  Verder lees je in dit jaarverslag uitgebreide analyses over uiteenlopende onderwerpen zoals de impact van de coronacrisis op personen met een handicap, praktijktesten op de huisvestings- en arbeidsmarkt of meervoudige discriminatie.

  Jaarverslag versus cijferverslag

  Naast het jaarverslag publiceert Unia elk jaar ook een cijferverslag, dat je complementair kan lezen met het jaarverslag. Het cijferverslag verzamelt alle cijfers van 2020 in grafieken: het focust op de trends in de meldingen die we ontvingen en de dossiers die we openden. En het geeft ook cijfers over onze rechtszaken en onze opleidingen en begeleidingen. Je kan het cijferverslag hier raadplegen. 

  NIEUW in 2021: Ontdek de cijfers over de meldingen en dossiers bij Unia van 2017 tot 2020 via een nieuwe interactieve tool.

  Regionale jaarverslagen

  Bovendien publiceert Unia ook elk jaar regionale jaarverslagen, met een specifieke focus op onze acties in Vlaanderen en Wallonië.

  In het regionaal jaarverslag voor Vlaanderen lees je hoe de lokale ambassadeurs van Unia  in 2020 het lokaal beleid adviseerden, informeerden en sensibiliseerden, wat onze netwerken en samenwerkingsverbanden waren, welke vormingen en infosessies we gaven en hoe we meldingen en dossiers opvolgden in Vlaanderen.

  In het (Franstalige) regionaal jaarverslag voor Wallonië lees je alles over het werk van Unia in Wallonië in 2020.

  Dit jaarverslag bestaat ook in het Frans en in het Duits