Jaarverslag 2023: naar een inclusieve duurzaamheid

In het jaarverslag 2023 zoomen we in op de impact van de duurzaamheidstransitie, de toenemende digitalisering en de groeiende invloed van AI op de democratische participatie. Volgens Unia is het essentieel om beleid, dienstverlening en regelgeving voor te bereiden op de toekomst, zodat de meest kwetsbare groepen niet vergeten worden. Een inclusieve duurzaamheid moet centraal staan.

Aandachtspunten van Unia in 2023

  • Unia als partner: we hebben toegang tot een sterk netwerk van verenigingen en organisaties waarmee we een vertrouwensrelatie hebben kunnen opbouwen. Van lokale besturen, organisaties die onze doelgroepen vertegenwoordigen, over vakbonden tot werkgeversorganisaties en ondernemingen.
  • Lokale aanwezigheid: Unia heeft haar hoofdzetel in Brussel, maar werkt ook vanuit onze lokale contactpunten in Vlaanderen en Wallonië – ook de Duitstalige Gemeenschap.
  • Een wereld in verandering: we waken over de impact op de meest kwetsbare burgers van de klimaatopwarming die tot transitiemaatregelen noopt, de altijd toenemende digitalisering van de dienstverlening, en de razendsnelle opkomst van artificiële intelligentie (AI).
  • Mensen die geïnterneerd zijn: we doen er alles aan zodat mensen met een psychische problematiek of met een verstandelijke beperking die in gevangenissen en forensisch psychiatrische centra verblijven, niet over het hoofd gezien worden.
  • Inzetten op mensenrechten: het gewijzigde mensenrechtenlandschap vraagt een aantal aanpassingen.
  • Betere bescherming en ondersteuning: op een aantal vlakken boekten we in 2023 vooruitgang in de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van discriminatie, haatspraak en haatmisdrijven.
  • Opvolgen van discriminatiemeldingen: de vele meldingen en dossiers in 2023 leiden tot een aantal concrete acties en aanbevelingen op vlak van werk, dienstverlening en media.

Cijfers over meldingen en dossiers

In het cijferverslag met de meldingen en dossiers uit 2023 ontdek je het globale beeld:

  • In 2023 heeft Unia 6706 meldingen ontvangen. Op basis daarvan werden 1704 dossiers geopend.
  • Het aantal ontvangen meldingen ligt na een absolute piek in 2021 terug op een normaler niveau. In de periode 2019-2022 werd het totaal aantal meldingen sterk beïnvloed door het fenomeen van meervoudige meldingen (meldingen over eenzelfde incident) en door meldingen gerelateerd aan COVID. In 2023 is de impact van COVID volledig verdwenen en ontvingen we weinig meervoudige meldingen. We zagen ook een opvallende daling van meldingen in het domein media/internet. 

Cijfers over trainingen in 2023

In 2023 bereikten we met onze begeleidingen en trainingen 7.676 deelnemers. Goed voor 1.440 uur of 190 dagen.

Downloads