Socio-economische Monitoring 2022: arbeidsmarkt en origine

De editie 2022 van de Socio-economische Monitoring toont aan dat mensen van buitenlandse origine het nog steeds moeilijker hebben op de arbeidsmarkt in België.

De positie van personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt in België verbeterde. Maar de vooruitgang gaat erg traag, en de kloof tussen personen van Belgische en buitenlandse origine blijft groot. De impact van de COVID-19-pandemie was groter op de personen van buitenlandse origine.

Wat vind je in de Socio-economische Monitoring?

De Socio-economische Monitoring brengt de arbeidsmarkt in kaart op basis van origine en migratieachtergrond. Het is het resultaat van een tweejaarlijkse samenwerking tussen Unia en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Het rapport is gebaseerd op statistische gegevens uit het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. We kunnen de gegevens vergelijken met eerdere verslagen uit 2013, 2015, 2017 en 2019.

Nieuw in de vijfde editie:

 • Impact van de COVID-19-pandemie
 • Studentenarbeid
 • Schoolachterstand
 • Analyse van detacheringen

Bekijk de Socio-economische Monitoring

Je kan het volledige vijfde rapport downloaden op deze pagina.

Je kan hier de volledige tabellen bij het rapport, met bijkomende cijfers en kruisingen raadplegen. 

Presentatie van 11 oktober 2022

 • Voorstelling van de resultaten
  • Valérie Gilbert – Adviseur bij de Directie Studies en statistieken, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Rachel Waerniers – Medewerkster/onderzoekster bij Unia
 • Voorstelling van het hoofdstuk over detachering
  • Dr. Dries Lens – Economist, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • Beschouwing bij de resultaten
  • Patrick Charlier – Directeur van Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum
  • Tom Bevers – Adviseur-generaal, Afdeling van de internationale relaties en de socio-economische studies, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.