Aanbevelingen voor steden en gemeenten tijdens de covidperiode, met focus op personen met een handicap

3 juni 2020
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Lokale besturen

Steden en gemeenten spelen een grote rol in het nemen van maatregelen ter bescherming, maar ook ter ondersteuning van hun inwoners. Unia wil de steden en gemeenten ondersteunen in het uitwerken van goed beleid tijdens de covidperiode. En dit door een overzicht te geven van de meest dringende noden en drempels voor personen met een handicap.

Waarom stelden we deze aanbevelingen op?

De uitbraak van Covid-19 heeft ons allen voor een reeks nieuwe uitdagingen gesteld. Het is belangrijk dat we deze uitdagingen op een efficiënte wijze het hoofd bieden, met respect voor de mensenrechten en met oog voor de bijzondere noden van kwetsbare groepen, zoals personen met een handicap.

Hoe stelden we deze aanbevelingen op ?

Bij het opstellen van deze aanbevelingen, heeft Unia zich gebaseerd op de ervaringen van personen met een handicap zelf en hun naasten. Eind april 2020 startte Unia een online bevraging over de impact van de coronamaatregelen op hun leven. Aan het einde van het onderzoek op 1 juni 2020 lieten 865 personen met een handicap en hun naasten hun stem horen. We vroegen hen, onder andere, welke moeilijkheden zij ondervinden sinds de Covid-19-uitbraak en welke maatregelen de bevoegde overheden zouden moeten nemen.

Unia is daarnaast bevoegd voor het ontvangen en behandelingen van individuele meldingen van personen met een handicap die het slachtoffer zijn van discriminatie. Ook de meldingen die verband houden met de Covid-19-uitbraak en de daaropvolgende overheidsmaatregelen werden in acht genomen bij het opstellen van onze aanbevelingen.