Onderwijs

Een jong meisje mag niet mee op schoolreis omdat ze aan diabetes lijdt; een onderwijzeres maakt racistische opmerkingen tegen een leerling; een studente wordt niet toegelaten tot een modehogeschool omdat ze een hoofddoek draagt, …

Unia wordt dikwijls gecontacteerd door (ouders van) leerlingen met een handicap die problemen ondervinden met het bekomen van redelijke aanpassingen op school of die zonder ernstige afweging doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Ook discriminatie op grond van geloof, afkomst of seksuele geaardheid wordt vaak bij ons gemeld.

Wat doet Unia?

Unia bestrijdt discriminatie in het onderwijs op grond van alle discriminatiecriteria waarvoor we bevoegd zijn. We overleggen hierbij ook met de onderwijssector, de overheid en het middenveld.

Inclusief onderwijs centraal

Unia komt op voor een inclusieve schoolomgeving, waarin alle leerlingen op gelijke voet kunnen meedoen aan de lessen.

Religieuze diversiteit in het onderwijs

Mogen scholen leerlingen en leerkrachten verbieden om religieuze symbolen te dragen? En kan je als leerling of student omstandigheidsverlof vragen omwille van religieuze redenen? Je ontdekt het op onze pagina’s over geloof of levensbeschouwing.

Tools voor leerkrachten

Er bestaat vandaag een waaier aan pedagogische tools die diversiteitsthema’s bespreekbaar maken bij jongeren. Unia bundelde tools van andere organisaties voor onderwijsprofessionals, meer specifiek rond de thema's handicap, racisme, seksuele oriëntatie en geloof of levensbeschouwing. Zoek in de databank.

Advies en begeleiding

Word je op school ongelijk behandeld, krijg je niet de redelijke aanpassingen waar je recht op hebt of was je het slachtoffer van pesterijen? Neem contact met ons op. We adviseren en begeleiden je in sommige situaties.

Studies en publicaties

Wil je meer weten over gelijke kansen in het onderwijs? Unia houdt de vinger aan de pols en publiceert regelmatig studies en brochures. Lees bijvoorbeeld de Diversiteitsbarometer Onderwijs (2018) of ontdek de brochure Met een handicap naar de school van je keuze (2016).

Aanbevelingen

Unia doet ook aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten om discriminatie in het onderwijs doeltreffend te bestrijden.

Volg ons op onze sociale media