Homofobie: stijgend aantal dossiers bij Unia toont onderstroom

2 mei 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Het aantal dossiers over discriminatie op basis van seksuele geaardheid piekt. In 2018 behandelde Unia 125 dossiers van mensen die zich gediscrimineerd voelden omdat ze holebi zijn. De onafhankelijke mensenrechteninstelling ziet een toename van 38% tegenover de voorbije vijf jaar. 'Het is duidelijk: als we over de aanvaarding van holebi’s spreken, moeten we waakzaam blijven. Er blijft een onderstroom van negativiteit tegenover holebi’s.’ 

Een homokoppel kreeg klappen in een snackbar, een student werd in elkaar geslagen omdat hij homo is, of een man die van een evenement kwam werd op weg naar huis tegen de grond gesmeten terwijl hij werd uitgescholden voor ‘vuil janet’. Unia registreerde vorig jaar 17 voorvallen van fysieke agressie tegenover holebi’s. Daarnaast werden kussende mannen en verliefde vrouwen het mikpunt van scheldpartijen of bedreigende taal. ‘In 2018 opende Unia in totaal 42 van dat soort dossiers. In 2017 waren dat er 26,’ zegt directeur Els Keytsman. 

Geen gelijke behandeling 

Naast deze dossiers over gebeurtenissen op straat of openbare plekken, valt ook het stijgend aantal holebifobe incidenten op dat plaatsvindt tegenover klanten of huurders. ‘Twee keer zoveel als in 2017. Toen waren dat er 8, in 2018 hielpen we 17 keer slachtoffers verder. Dat gaat dan van homoparen die naast een appartement grijpen omdat de verhuurder “een stabiel koppel wil” tot chauffeurs van een bus of een taxi die holebi-klanten uitschelden,’ stelt Keytsman vast. 

Opgeschrikte surfers 

Ook de cijfers over de dossiers rond homofobie op bijvoorbeeld het internet zijn niet beter. In 2018 zijn het er 31, in 2017 waren het er 18. ‘Dat gaat dan van haatdragende commentaren zoals “alle flikkers horen thuis in de gevangenis” onder artikels tot iemand die een foto met schietende machinegeweren tweet en daarbij wijst op de Gaypride of tot een ultrakatholiek forum dat homoseksualiteit gelijkstelt aan pedofilie,’ verduidelijkt Keytsman. 

Juridische stappen 

In 2018 zette Unia vijf keer gerechtelijke stappen in dossiers waarin seksuele geaardheid een rol speelde. ‘Agressie, en het keer op keer holebi’s confronteren met dreigend taal. Bij strafdossiers wordt er nooit onderhandeld en trekken we direct naar de rechter,’ klinkt het resoluut. 

Alertheid broodnodig 

Het blijft een complexe zaak om op basis van deze cijfers eenduidige uitspraken te doen over de veiligheid en de situatie van holebi’s in ons land. ‘Groeit de holebifobie? Daar kunnen we nu geen antwoord op geven. Wel weten we dat verbaal en fysiek geweld tegenover holebi’s nog steeds geen uitzondering is in ons land. Sociale media en berichtgeving maken dit ook zichtbaarder dan vroeger. Dat hierdoor slachtoffers sneller bereid zijn om een melding te doen van haat of discriminatie, is niet vergezocht.’  

Unia blijft alert. ‘We moeten waakzaam blijven. Hoewel wettelijk de voorbije jaren grote stappen vooruit zijn gezet, blijft de acceptatie hier en daar haperen. In theorie hebben de meeste mensen geen probleem met het homohuwelijk, totdat twee mannen hand in hand voorbijlopen. Dan blijkt niet iedereen even tolerant. Die onderstroom zien we bij de meest uiteenlopende groepen, gaande van jongeren binnen de straatcultuur naar onverdraagzame buren tot studenten uit extreemrechtse hoek,’ duidt Keytsman. 

Vergelijkbare artikels

23 oktober 2020

Unia en çavaria gieten hun samenwerking in een officieel akkoord

Unia heeft voor het eerst een officieel samenwerkingsakkoord gesloten met çavaria, de koepel van meer dan 120 LGBTI-verenigingen in Nederlandstalig België. “Op deze manier kunnen we onze samenwerking beter organiseren en uitbouwen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Dit akkoord zal çavaria zeker helpen om zijn opdracht nog beter uit te voeren”, voegt Lozano Lafertin van çavaria eraan toe.