Met een handicap naar de school van je keuze: redelijke aanpassingen in het onderwijs

Unia ontvangt geregeld meldingen van leerlingen met een handicap en hun ouders die problemen hebben om redelijke aanpassingen te verkrijgen op school. Redelijke aanpassingen zijn een recht, gegarandeerd door de Verenigde Naties en de antidiscriminatiewetgeving in ons land.

Met deze brochure willen we het begrip ‘redelijke aanpassingen’ toelichten voor alle betrokkenen: leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties, en actoren uit de onderwijswereld. Omdat we waarderen wat er in veel scholen al gebeurt, gebruiken we daarbij volop goede praktijkvoorbeelden.

Redelijke aanpassingen zijn verplicht in het leerplichtonderwijs (lager onderwijs en secundair onderwijs) en het niet-verplichte onderwijs (kleuteronderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en alle andere vormen van onderwijs). Gemakshalve gebruiken we de term ‘leerling’, maar die verwijst ook naar studenten en cursisten.

De brochure bestaat ook in gemakkelijke woorden.
Je kan die brochure hiernaast downloaden.
Klik op: Met een handicap naar de school van je keuze – easy to read.