Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Namen, 10 januari 2011

10 januari 2011
Actiedomein: WerkMedia/internet
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

De werkgever ontslaat een werkneemster voor zware fout ingevolge bewoordingen die ze geuit heeft op een facebookpagina waar tal van werknemers van het bedrijf actief op zijn. Bij de feitenanalyse blijkt dat de bewoordingen in hun context moeten geplaatst worden, en dat ze moeten genuanceerd worden gelet om een ruimer conflict binnen de onderneming. De bewoordingen mochten niet zonder reactie blijven maar een ontslag om zware fout was niet gerechtvaardigd.

Downloads