Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

13 mei 2009
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

Download hier het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Facultatief Protocol bij het verdrag. 

Op 13 december 2006 namen de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap aan.

België ratificeerde het Verdrag en het bijhorende Facultatief Protocol op 22 juli 2009.