Wet van 5 mei 2019 houdende wijziging van het Strafwetboek (alternatieve maatregelen)

5 mei 2019
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

5 mei 2019 - Wet houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan.

Deze aanpassing van het Strafwetboek voorziet de mogelijkheid om meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de probatievoorwaarden die kunnen opgelegd worden in het kader van de antiracismewet, antidiscriminatiewet, negationnismewet en de seksismewet.