Verkiezingen 2019: Wat zijn de vooroordelen over kiezers met een psychische kwetsbaarheid en verstandelijke beperking?

23 april 2019
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

'Ze zijn niet bekwaam om te gaan stemmen.' Dat is één van de vier vooroordelen waarmee mensen met een verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid moeten afrekenen als ze willen gaan stemmen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een Unia-onderzoek onder meer dan zeventig mensen met een handicap, begeleiders, ouders en dokters. De studie wordt afgerond in september.   

Iedereen heeft het recht om te gaan stemmen. Dat staat ook in het VN-verdrag Handicap dat de rechten van mensen met een handicap in ons land regelt. Nochtans zijn er drempels zoals moeilijk geschreven verkiezingsprogramma’s, ingewikkelde informatie over de partijen … Daarnaast zijn er ook vooroordelen. Die kwamen naar voor tijdens de interviews die Unia deed. Hieronder de belangrijkste.

"Personen met een beperking hebben geen stemrecht"

FOUT!  

  • Iedereen die 18 jaar is, ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente en burgerrechten en politieke rechten bezit, heeft het recht om te gaan stemmen. 

“Ik vind dat mijn stem even veel waard is als iemand anders zijn stem.” (Paul, 66 jaar)

"Personen met een beperking of psychische kwetsbaarheid zijn niet bekwaam om te stemmen"

FOUT!

  • Enkel een rechter kan beslissen dat een persoon niet bekwaam is om te stemmen. Als personen met een beperking moeilijkheden ervaren om te gaan stemmen, dan ligt dat aan de omgeving en stemproces dat niet voldoende aangepast is.  

“Om me te informeren tijdens de campagne, heb ik affiches bekeken en daarna de kranten gelezen. […] Als er dingen niet duidelijk zijn, dan praat ik erover met mijn broer." Jean-Louis, 63 jaar.

"Personen met een beperking of psychische kwetsbaarheid zijn niet geïnteresseerd in politiek"

FOUT!

  • Hun interesse in de politiek varieert, net zoals bij de rest van de mensen. Ook zij hebben het recht om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen.  

“Ik deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb er 206 stemmen gehad. Ik was zeer trots. Dat was zeer goed.” Didier, 47 jaar.

"Het is absoluut onmogelijk om het verkiezingsproces voor iedereen inclusief te maken"

FOUT! 

  • Dat is wel mogelijk en we kunnen daar allemaal iets in betekenen! We kunnen de overheden op hun verplichtingen wijzen en ook met de personen met een beperking in onze omgeving over de verkiezingen praten. Er bestaan hulpmiddelen om hen voor te bereiden op de verkiezingen

“Ik wilde de mensen die ik begeleid voorbereiden op de verkiezingen en ben op zoek gegaan naar verstaanbare informatie." Liesbeth, begeleider.