Nog te weinig cijfers over ongelijkheid en discriminatie in België

19 juni 2021
Actiedomein: Alle domeinen

Er zijn nog te weinig cijfers over ongelijkheid en discriminatie in België, zeggen Unia en de Cel Gelijke Kansen van de FOD Justitie. “Wie bijvoorbeeld wil weten of mensen met een andere origine gelijke toegang hebben tot de gezondheidszorg in België, kan nergens betrouwbare data vinden. We hebben dringend nood aan meer kwaliteitsvolle data om gelijkheid of ongelijkheid in essentiële domeinen in België in kaart te brengen”, benadrukt Unia-directeur Els Keytsman. 

  Unia voerde dit jaar in partnerschap met de Cel Gelijke Kansen een project uit om de verzameling en ontwikkeling van equality data in België te verbeteren. Keytsman: “Eerst en vooral was het belangrijk om in kaart te brengen welke data over gelijkheid of ongelijkheid er al bestaan in België: veel data zijn versnipperd of moeilijk terug te vinden. Unia ontwikkelde daarom een ‘data hub’ die alle cijfers in België inventariseert, en dat alvast voor drie groepen van discriminatiecriteria: de vijf zogenaamde ‘raciale’ criteria, geloof en levensbeschouwing en seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken. Door die data op één plaats te verzamelen, merkten we al snel dat er over bepaalde thema’s of groepen nog te weinig data bestaan.” 

  Zo bestaan er bijvoorbeeld geen betrouwbare cijfers over de toegang tot gezondheidszorg op basis van de zogenaamde ‘raciale’ criteria. “Kreeg iedereen dezelfde toegang tot gezondheidszorg tijdens de coronapandemie? We weten het niet. Ook over politieacties en discriminatie of racisme bestaan er op dit moment te weinig goede data.” Unia merkt ook op dat er nog te weinig gegevens verzameld worden rond seksuele geaardheid of geloof en levensbeschouwing. 

  Data als drive voor verandering 

  Dat tekort aan betrouwbare data is problematisch, bevestigt Els Keytsman: “Als er over een thema geen of weinig cijfers zijn, nemen emoties al snel de bovenhand. Betrouwbare cijfers helpen om een discussie op feiten te baseren in plaats van op buikgevoel.” Betrouwbare data zijn dan ook essentieel voor middenveldorganisaties, beleidsmakers of academici om zaken in beweging te zetten. Ze helpen om problemen te identificeren en op te lossen via een beleid dat gebaseerd is op feiten en niet op intuïtie.  

  Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz bevestigt dat: “Meten is weten. Op basis van objectieve gegevens kan het beleid waar nodig bijgestuurd en aangevuld worden. Dit is nodig om in België een ambitieus gelijkekansenbeleid te kunnen voeren. Deze samenwerking tussen Unia en de Cel Gelijke Kansen is daarom een eerste essentiële stap in de goede richting. De steun van Europa was hierin onontbeerlijk.” 

  Nood aan gecoördineerde aanpak 

  In België bestaat vandaag nog geen gecoördineerde aanpak rond de verzameling en ontwikkeling van data over gelijkheid en discriminatie. Unia beveelt dan ook sterk aan om hier in de toekomst op in te zetten, en wordt graag betrokken bij de uitwerking. “Een gecoördineerde aanpak zou een belangrijke stap vooruit zijn,” beaamt Daniel Flore, directeur-generaal van de FOD Justitie (directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden). “Daarnaast is er ook nood aan debat, zodat het verzamelen van bijvoorbeeld gegevens rond de zogenaamde ‘raciale’ criteria, seksuele geaardheid of geloof en levensbeschouwing minder taboe wordt. Het verzamelen van die gegevens ligt vaak gevoelig. Maar alleen door bepaalde gegevens bij te houden, kan je bestaande ongelijkheden in de kaart brengen.” 

  Alle inzichten en aanbevelingen over het verzamelen en ontwikkelen van equality data staan in een rapport dat Unia deze week publiceerde.

  Context

  Het project "Improving equality data collection in Belgium” (IEDCB) is een Belgisch project dat gecofinancierd wordt door het REC-programma (Rights, Equality and Citizenship) van de Europese Commissie. Unia voerde dit project uit in partnerschap met de Cel Gelijke Kansen (FOD Justitie).  

  This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this article represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.