Unia maakt zich zorgen over de toegankelijkheid tot supermarkten

1 april 2020
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

Unia vraagt aan Comeos, de vertegenwoordiger van de Belgische Handel en Diensten, om rekening te houden met de rechten van mensen met een handicap en mensen in kwetsbare situaties. Deze groep heeft sinds de invoering van de maatregelen grote problemen bij het doen van hun boodschappen.

Supermarkten hebben noodzakelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Het gaat om uiterst belangrijke maatregelen in deze actuele situatie. Tegelijk zien we dat sommige maatregelen kunnen leiden tot discriminatie van personen met een handicap en mensen in kwetsbare situaties. 

Sommige mensen hebben Unia daarover gecontacteerd. Ze wijzen op het gebrek aan aanpassingen die afgestemd zijn op hun noden als ze boodschappen doen. Unia nam daarom contact op met Comeos, de vertegenwoordiger van de Belgische Handel en Diensten. 

Wat vraagt Unia?

Unia vraagt Comeos om dringend nieuwe richtlijnen uit te vaardigen voor haar leden, zodat mensen met een handicap kunnen profiteren van zowel de beschermingsmaatregelen maar tevens van redelijke aanpassingen.

Concreet betekent dit :

  • deze groep voorrang verlenen bij de toegang tot supermarkten, op dezelfde tijdstippen die gehanteerd worden voor ouderen; 
  • de mogelijkheid geven om wachtrijen te omzeilen als ze winkelen buiten de speciaal voor kwetsbare groepen gereserveerde tijdstippen;
  • hen voorrang verlenen bij thuisleveringen; 
  • hen voorrang verlenen als ze winkelen met een begeleider;
  • de mogelijkheid behouden om contant te betalen.

Waarom is er mogelijks sprake van discriminatie als mensen verplicht worden om met een bankkaart te betalen?

Sommige mensen met een visuele of intellectuele beperking hebben geen bankkaart. Ze moeten echter wel zelfstandig kunnen winkelen, vooral omdat de ondersteunende diensten voor deze mensen op dit moment niet meer zo beschikbaar zijn. Ook mensen die leven in een kwetsbare positie (armoede) hebben niet altijd een bankkaart. Unia staat ter beschikking van alle sectoren om hen te helpen maatregelen te nemen die de fundamentele rechten van kwetsbare groepen respecteren.

Vergelijkbare artikels

16 juli 2024

Testaankoop en Unia verzetten zich tegen discriminerende ticketprijzen NMBS

Consumentenorganisatie Testaankoop en gelijkekansencentrum Unia stellen NMBS een ultimatum om haar tariefbeleid aan te passen en overwegen een rechtszaak. Sommige vervoerbewijzen bij NMBS kunnen goedkoper worden aangeschaft via de app dan aan het loket en de verkoopautomaten. Andere vervoerbewijzen worden dan weer uitsluitend via de app aangeboden. Pech voor reizigers die de aankoop en het gebruik van een smartphone niet kunnen bekostigen en/of niet in staat zijn daarmee te werken?  

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.