Zaak Feryn: De rol van de bedrijfswereld in de strijd tegen discriminatie

28 augustus 2009

Het Arbeidshof van Brussel heeft zich vandaag, 28 augustus, uitgesproken in de zaak die het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding had aangespannen tegen de firma Feryn. Het Hof is van mening dat er wel degelijk sprake was van discriminatie ten aanzien van een categorie van werknemers.

De firma Feryn installeert garagepoorten en weigerde om werknemers van vreemde origine aan te werven omdat het cliënteel enkel werknemers van Belgische origine zou wensen.

De zaak die een aanvang nam in 2005 werd doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie, aangezien het Arbeidshof een aantal prejudiciële vragen had gesteld inzake de interpretatie van de Europese richtlijn 2004/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.

In juli 2008 had het Europese Hof verduidelijkt dat een werkgever die publiekelijk zijn intentie te geeft om geen werknemers van vreemde origine aan te werven, zich schuldig maakt aan discriminatie. Het was een belangrijk precedent in de Europese rechtspraak.

Vandaag houdt het Arbeidshof te Brussel dezelfde redenering aan en beveelt daarom de staking van de discriminatie, alsook de publicatie van het arrest in verschillende dagbladen. 

Lees het volledige arrest.