Zorgverleners discrimineren? Dat heeft geen plaats in een inclusieve samenleving

7 april 2020
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Andere gronden

Unia is verontwaardigd dat verpleegkundigen, artsen en alle zorgpersoneel te maken krijgen met discriminatie. Zij staan vandaag in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus, en hebben onze steun net hard nodig. Unia herinnert de huurders- en verhuurderssyndicaten eraan dat discriminatie bij wet verboden is.  

De meeste burgers ondersteunen de zorgverleners en moedigen hen aan (via applaus, witte lakens door het raam, specifieke dienstverlening, posts op sociale media, …). Maar er zijn uitzonderingen op deze solidariteit. Zo werd een hulpverlener gevraagd om haar auto niet in de buurt te parkeren. Een verpleger werd verplicht om handschoenen te dragen om zijn gebouw binnen te gaan. En andere zorgverleners werden onder druk gezet om zo snel mogelijk te verhuizen of werden zelfs uit hun huis gezet. Unia verzamelde zo talrijke situaties van zorgverleners die vandaag worden gestigmatiseerd of zelfs gepest door hun buren en huisgenoten.

“Dit soort gedrag hoort niet thuis in een samenleving waarin solidariteit voorop moet staan. We zijn ons ervan bewust dat we een zeer uitzonderlijke periode doormaken, en dat iedereen zich zo goed mogelijk tegen het coronavirus probeert te beschermen. Maar de stigmatisering en afscherming van het zorgpersoneel is niet op zijn plaats. Laten we dus niet in die valstrik trappen”, benadrukt Els Keytsman, directeur van Unia.

Unia stuurde een brief naar de huurders- en verhuurderssyndicaten. We herinnerden hen eraan dat dit soort gedrag wettelijk strafbaar kan zijn. En we moedigden hen sterk aan om onze informatie te delen met hun leden.

Gedrag dat in strijd is met de wet

Ook al wil de verhuurder de andere huurders beschermen tegen een mogelijke besmetting: het is verboden om te eisen dat een huurder verhuist enkel omdat die in de zorg werkt. Het kan gaan om directe discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, of de persoon nu wel of niet drager is van het virus.

Het aanplakken van een oproep om te verhuizen aan de deuren van het zorgpersoneel, of het verspreiden van dit soort oproepen binnen woonblokken of wijken, kan bovendien een aansporing zijn tot discriminatie of pesterijen. Ook dat is bij wet verboden.

Discriminatie omwille van het coronavirus

Welk gedrag is in strijd met de wet? Wat zijn je rechten? Wat kunt je zelf doen? Hier vind je uitleg over hoe de wet precies in elkaar zit en hoe je in de praktijk kunt reageren in dergelijke situaties.