Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten (2020)

Op deze pagina vindt u het verslag van onze grote bevraging die we met mensen met een handicap organiseerden tussen 3 december 2019 en 1 juni 2020. 1144 mensen namen eraan deel. In dit verslag ontdek en lees je de woorden van mensen met een handicap zelf.

Doelstellingen van ons rapport

 • Obstakels identificeren waarmee personen met een handicap te maken krijgen bij de uitoefening van hun rechten en peilen naar hun perceptie over de vooruitgang die de Belgische overheden sinds 2014 hebben geboekt (datum van de eerste evaluatie van België door het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap). Lees hier meer over de beoordeling van België.
 • Het werk van Unia voor de komende jaren oriënteren en input geven voor het parallel verslag dat Unia aan het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap zal bezorgen bij de tweede evaluatie van België.

De bevraagde thema’s

We legden tien thema’s aan de respondenten voor:

 1. onderwijs
 2. werkgelegenheid
 3. toegankelijkheid
 4. keuze van de woonplaats
 5. levensstandaard
 6. deelname aan het culturele leven en vrijetijdsbesteding
 7. deelname aan het politieke en publieke leven
 8. relationeel, emotioneel en seksueel leven
 9. respect voor de lichamelijke en geestelijke integriteit
 10. beeldvorming rond handicap.

Daarnaast hebben de respondenten spontaan de volgende onderwerpen aangesneden: handelingsbekwaamheid, toegang tot justitie, vrijheid en veiligheid, toegang tot de gezondheidszorg en de moeilijkheden om hun rechten te doen gelden...

De vorige evaluatie van België door het VN-Comité in 2013-2014

Bij die eerste evaluatie werd ons land berispt voor:

 • de wetgeving die de beslissingsbevoegdheid van mensen met een handicap beperkt
 • het onderwijs dat te weinig inclusief is
 • het gebrek aan redelijke aanpassingen op het werk
 • de moeilijke toegang tot zelfstandig wonen
 • het gebrek aan inspanningen om mensen met een handicap minder in instellingen te laten leven
 • de dringende noodzaak om gebouwen en vervoer toegankelijk te maken

Het Comité heeft ook gewezen op het gebrek aan adviesraden in sommige gemeenschappen en gewesten en op de gebrekkige aandacht voor de betrokkenheid van personen met een handicap bij het beleid dat hen aanbelangt.

En wat hierna?

We zullen de opmerkingen en aanbevelingen van dit verslag doorgeven aan degenen die moeten toezien op de juiste uitvoering van het VN-Verdrag in de wereld: het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap. We zullen deze getuigenissen en informatie ook gebruiken in ons dagelijks werk, wanneer we de Belgische overheid, zowel de federale staat als de deelstaten, bevragen en sensibiliseren. En bij uitbreiding in ons werk met alle andere spelers die een impact kunnen hebben op de situatie van personen met een handicap: beleidsmakers in het algemeen, werkgevers, vakbonden, publieke en private diensten, algemeen of gespecialiseerd, spelers in het onderwijs, de medische wereld en zovele anderen.


Download via deze link het volledige rapport van deze bevraging.