Lokaal memorandum 2024

In de aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024 hebben de lokale ambassadeurs van Unia een memorandum voor lokale en provinciale besturen in België opgesteld. Ons doel? Na de verkiezingen van oktober 2024 verder bouwen aan meer inclusie op lokaal niveau.

17 aanbevelingen voor lokale verkiezingen

Het memorandum voor de lokale en provinciale verkiezingen van oktober 2024 bevat 17 aanbevelingen op verschillende domeinen, waaronder werk, politie, digitalisatie, haatspraak en haatmisdrijven:

 1. Maak van inclusie en de strijd tegen discriminatie je prioriteit.
 2. Toegankelijke openbare diensten: garandeer iedereen een kwaliteitsvol onthaal.
 3. Digitalisatie: onderneem actie tegen ongelijkheid en de digitale kloof.
 4. Artificiële intelligentie: heb oog voor discriminerende effecten.
 5. Bestrijd online haatspraak.
 6. Bestrijd toxische polarisatie door burgerparticipatie.
 7. Zorg als werkgever voor diversiteit en inclusie in het personeelsbeleid.
 8. Implementeer antidiscriminatieclausules in overheidsopdrachten.
 9. Versterk de rol van de politie in de strijd tegen discriminatie.
 10. Huisvesting: garandeer gelijke toegang voor iedereen.
 11. Verwezenlijk het recht op inclusief onderwijs.
 12. Organiseer een duurzaam mobiliteitsbeleid zonder mensen uit te sluiten.
 13. Bestrijd ongelijkheid in het lokaal veiligheidsbeleid.
 14. Openbare ruimte: respecteer mensenrechten als je bedelarij reglementeert.
 15. Bestrijd discriminatie tegen LGBTI+.
 16. Woonwagenbewoners en Roma: geef een kwaliteitsvol onthaal.
 17. Racisme: Sluit je aan bij de ECCAR-coalitie en kom in actie tegen racisme.

Lokale expertise van Unia

Onze aanbevelingen zijn opgesteld op basis van de expertise die Unia in de praktijk heeft opgedaan en onze banden met burgers en organisaties. Sommige zijn overgenomen uit ons memorandum voor de federale, Europese en regionale verkiezingen van juni 2024, maar verder afgestemd op lokale thema’s waarvoor Unia grote uitdagingen heeft vastgesteld in de strijd tegen discriminatie en racisme.

Het memorandum bevat aanbevelingen voor alle lokale besturen op het Belgisch territorium, waardoor er ook aanbevelingen voor materies zijn die onder gewestelijke of gemeenschappelijke bevoegdheid vallen. In maart 2023 werd de missie van gelijkheidsorgaan m.b.t. de Vlaamse gewestelijke en gemeenschappelijke bevoegdheden overgeheveld naar het Vlaams Mensenrechteninstituut. Unia blijft in Vlaanderen bevoegd voor de federale materies.