Rapport: deelname van personen met een handicap aan verkiezingen

Mensen met een verstandelijke handicap of psychische problemen hebben net als iedereen het recht om te gaan stemmen. Maar in de praktijk worden ze soms nauwelijks betrokken bij verkiezingen en wordt hun stem vaak niet gehoord. Unia sprak met personen met een handicap, hulpverleners en ouders over het stemrecht van personen met een handicap. De resultaten bundelden we in dit rapport.

Unia voerde de studie uit via semi-directieve gesprekken, focusgroepen en onlinevragenlijsten.

Zo wilden we:

  • de praktische uitoefening van het stemrecht van personen met een handicap beoordelen;
  • de problemen in kaart brengen die deze mensen en hun omgeving ondervinden bij de uitoefening van dit recht;
  • mogelijke verbeteringen voorstellen om de daadwerkelijke uitoefening van het stemrecht te bevorderen.

In het rapport vind je ook uiteenlopende getuigenissen van personen met een verstandelijke handicap of psychische problemen. Ook hun omgeving en hulpverleners komen aan het woord.

Sleutels tot échte participatie van personen met een handicap

De resultaten wijzen op uiteenlopende ervaringen met het deelnemen aan verkiezingen.

Wat vaststaat, is dat de omgeving van personen invloed heeft op hun burgerparticipatie. Een toegewijd netwerk is noodzakelijk om deelname aan de verkiezingen te waarborgen.

Onduidelijke taal, moeilijke toegang tot informatie, negatieve reacties van bepaalde mensen en gebrek aan tijd en middelen om over verkiezingen te praten, maken het stemmen erg moeilijk.

Hulp krijgen bij het stemmen en kunnen rekenen op een goede voorbereiding zijn dan weer elementen die het stemmen tot een succes maken.