Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede vragen universiteiten en hogescholen extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen

24 april 2020
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Alle gronden

Als er geen rekening wordt gehouden met de moeilijke situatie van studenten uit kwetsbare groepen, lopen zij het risico om uit de boot te vallen in de komende examenperiode. Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede roepen hogescholen en universiteiten daarom op om met álle studenten rekening te houden bij hun evaluatiewijze.   

Ook voor universiteits- en hogeschoolstudenten is het geen gemakkelijke periode. De collectieve studieplaatsen en universiteiten zijn gesloten, en sommige studenten hebben thuis geen aparte studieruimte of worden er afgeleid door broers of zussen in huis. Andere studenten hebben niet de technische middelen om vlot alle lessen online te volgen.  

Kwetsbare groepen voelen thuisstudie het zwaarst 

Zowel Unia als het Steunpunt tot bestrijding van armoede vingen echo’s op van bezorgde studenten en organisaties. “Sommige universiteiten en hogescholen willen bijvoorbeeld in juni de mondelinge examens via een webcam organiseren. Dat lijkt op het eerste zicht een goede oplossing, maar zo’n ondervraging vraagt een krachtige en stabiele internetverbinding, performante digitale apparatuur en ook een ruimte waarin iemand alleen en in alle rust het examen kan afleggen. Helaas hebben niet alle studenten toegang tot deze essentiële randvoorwaarden”, zo benadrukt Unia-directeur Els Keytsman. “Dat zorgt voor die studenten voor veel extra stress, waardoor ze niet met dezelfde kansen aan hun examen kunnen beginnen”.  

Gelijke examens voor iedereen 

Veel universiteiten en hogescholen namen al maatregelen om rekening te houden met de moeilijke situatie van bepaalde studenten, en zetten het algemeen belang van de studenten daarbij centraal. Dat juichen Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede toe. We raden universiteiten en hogescholen bovendien aan om:  

  • zich te laten bijstaan door organisaties of instellingen die dicht bij kwetsbare groepen staan; 
  • de eigen sociale diensten te betrekken in een specifiek beleid en hen extra te ondersteunen; 
  • een pakket maatregelen uit te werken om studenten in moeilijke leefomstandigheden extra te ondersteunen (zowel nu als na de coronacrisis); 
  • de maatregelen in verband met de organisatie van de examens van de verschillende universiteiten en faculteiten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.  

Henk Van Hootegem, coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede: "In deze periode is het meer dan ooit belangrijk om oog te hebben voor kwetsbare groepen studenten. De universiteiten en hogescholen spelen dan ook een belangrijke rol om elke student ook nu gelijke onderwijs- en slaagkansen te bieden."  

Lees ook 

Vergelijkbare artikels

29 oktober 2020

Afstandsonderwijs: Unia vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen

Niet alle leerlingen en studenten zijn gelijk als het gaat om de recente beslissingen over afstandsonderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Om te voorkomen dat zij in de komende weken/maanden afhaken of hun studie opgeven, moet er rekening worden gehouden met de moeilijke situatie van leerlingen en studenten uit kwetsbare groepen. Unia roept de betrokken onderwijsinstellingen dan ook op om bij de praktische organisatie van cursussen en bij hun evaluatiemethoden rekening te houden met álle leerlingen en studenten.  

8 oktober 2020

Unia gaat lokale besturen helpen in strijd tegen discriminatie

Lokale besturen willen meer structureel samenwerken met de lokale contactpunten van Unia, bleek uit een rondvraag van Unia. In de toekomst spitst de contactpunten zich daarom meer toe op vragen van lokale besturen en politici. "We blijven klaarstaan voor melders van discriminatie en gaan bovendien meer structureel werken. Zo willen we ook op langere termijn het verschil maken. Daarvoor gebruiken we het bestuursakkoord van de steden als uitgangspunt."