Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede vragen universiteiten en hogescholen extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen

24 april 2020
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Alle gronden

Als er geen rekening wordt gehouden met de moeilijke situatie van studenten uit kwetsbare groepen, lopen zij het risico om uit de boot te vallen in de komende examenperiode. Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede roepen hogescholen en universiteiten daarom op om met álle studenten rekening te houden bij hun evaluatiewijze.   

Ook voor universiteits- en hogeschoolstudenten is het geen gemakkelijke periode. De collectieve studieplaatsen en universiteiten zijn gesloten, en sommige studenten hebben thuis geen aparte studieruimte of worden er afgeleid door broers of zussen in huis. Andere studenten hebben niet de technische middelen om vlot alle lessen online te volgen.  

Kwetsbare groepen voelen thuisstudie het zwaarst 

Zowel Unia als het Steunpunt tot bestrijding van armoede vingen echo’s op van bezorgde studenten en organisaties. “Sommige universiteiten en hogescholen willen bijvoorbeeld in juni de mondelinge examens via een webcam organiseren. Dat lijkt op het eerste zicht een goede oplossing, maar zo’n ondervraging vraagt een krachtige en stabiele internetverbinding, performante digitale apparatuur en ook een ruimte waarin iemand alleen en in alle rust het examen kan afleggen. Helaas hebben niet alle studenten toegang tot deze essentiële randvoorwaarden”, zo benadrukt Unia-directeur Els Keytsman. “Dat zorgt voor die studenten voor veel extra stress, waardoor ze niet met dezelfde kansen aan hun examen kunnen beginnen”.  

Gelijke examens voor iedereen 

Veel universiteiten en hogescholen namen al maatregelen om rekening te houden met de moeilijke situatie van bepaalde studenten, en zetten het algemeen belang van de studenten daarbij centraal. Dat juichen Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede toe. We raden universiteiten en hogescholen bovendien aan om:  

  • zich te laten bijstaan door organisaties of instellingen die dicht bij kwetsbare groepen staan; 
  • de eigen sociale diensten te betrekken in een specifiek beleid en hen extra te ondersteunen; 
  • een pakket maatregelen uit te werken om studenten in moeilijke leefomstandigheden extra te ondersteunen (zowel nu als na de coronacrisis); 
  • de maatregelen in verband met de organisatie van de examens van de verschillende universiteiten en faculteiten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.  

Henk Van Hootegem, coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede: "In deze periode is het meer dan ooit belangrijk om oog te hebben voor kwetsbare groepen studenten. De universiteiten en hogescholen spelen dan ook een belangrijke rol om elke student ook nu gelijke onderwijs- en slaagkansen te bieden."  

Lees ook 

Vergelijkbare artikels

12 november 2020

Unia neemt het op voor samen-leven, ook in tijden van coronacrisis

De coronacrisis die ons land teistert, heeft het onderlinge wantrouwen bij de burgers aangewakkerd. “Wij constateren dat er een sterke neiging is om schuldigen of zondebokken aan te wijzen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Een trend waar we tegen moeten ingaan. Niemand wordt daar beter van. We kunnen veel beter de talloze vormen van solidariteit ondersteunen die door de pandemie zijn ontstaan. De coronacrisis is zeker nog niet voorbij. We moeten leren leven met dit virus zonder de verbondenheid in onze samenleving kapot te maken.”