Voorstel gescheiden bussen voor mannen en vrouwen: Unia verwijst melders door naar genderinstanties

7 april 2018
Discriminatiegrond: Andere gronden

Mannen en vrouwen apart in de bus: een voorstel dat volledig indruist tegen een inclusieve samenleving. Omdat Unia niet bevoegd is voor meldingen die te maken hebben met gender, worden melders doorverwezen naar de twee andere instanties. Wettelijk kan Unia die meldingen dus niet onderzoeken.  

Segregatie tussen mannen en vrouw in het openbaar vervoer staat volledig haaks op de inclusieve samenleving waarvoor Unia elke dag pleit. Unia kreeg hierover veel verontruste meldingen door de media-aandacht voor de partij Islam. De mensen die hierover een melding deden, verwijzen we door naar de bevoegde instanties:

Voor de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van discriminatie op basis van geslacht is er op federaal niveau, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Op Vlaams niveau en voor Vlaamse materies is voor de discriminatiegrond geslacht, de ombudsvrouw gender bevoegd.

Programma partij Islam

Daarnaast bekijken we of de meldingen waarvoor Unia bevoegd is een mogelijke inbreuk zijn op de antidiscriminatiewetgeving. Hierbij vullen we aan dat we de vrijheid van meningsuiting belangrijk vinden, maar dat die dus ook haar grenzen heeft die mee bepaald worden door de strafwet.

Unia veroordeelt elk intiatief dat een gelijke samenleving brozer maakt.  

Vergelijkbare artikels