Onze regionale contactpunten

De hoofdzetel van Unia vind je in Brussel. Daarnaast werken we ook vanuit onze regionale contactpunten in Vlaanderen. Lokale beleidsmakers en partners uit het middenveld krijgen via deze regionale contactpunten laagdrempelige toegang tot een heel expertisecentrum. 

De regionale contactpunten werken nauw samen met verschillende Vlaamse centrumsteden. Zo vangt Unia makkelijker signalen op, spelen we sneller in op plaatselijke situaties en schatten we bij incidenten snel en efficiënt de nodige maatregelen in. 

Omgekeerd vertalen de regionale contactpunten grotere thema’s of campagnes naar de stad of regio in kwestie. De medewerkers zijn onze lokale ambassadeurs. 

Wil je discriminatie melden? 

Neem contact op via ons meldingsformulier of via het gratis nummer 0800 12 800. Zo word je het snelst geholpen.

Heb je andere vragen rond discriminatie, diversiteit of de regionale werking?

Laat het weten via ons contactformulier.

Lokale besturen die inspiratie zoeken voor een (diversiteits-)beleid, kunnen terecht op www.kiesgelijkekansen.be
Heb je zelf een innoverend project ter inspiratie? Laat het ons weten zodat we dit kunnen delen.