Redelijke aanpassingen in 10 brochures (2009)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft een reeks van 10 brochures (praktische steekkaarten) ontwikkeld over redelijke aanpassingen voor personen met een handicap in verschillende domeinen van het dagelijkse leven: cultuur, horeca, openbare dienstverlening, handelszaken enzovoort. Daarmee wil het de leveranciers van goederen en diensten in verschillende sectoren informeren en sensibiliseren over het concept ‘redelijke aanpassing’.

Je kan de brochures hiernaast downloaden:

  1. gezondheidszorg
  2. cultuur
  3. horeca
  4. huisvesting
  5. openbare diensten
  6. private diensten
  7. sport
  8. vrijetijdsbesteding
  9. transport
  10. handelszaken