Meervoudige discriminatie en intersectionaliteit

De combinatie of cumulatie van discriminatiecriteria kan leiden tot verhoogde kwetsbaarheid en uitsluiting. Door de louter individuele benadering van discriminatiedossiers, wordt vaak voorbijgegaan aan structurele en institutionele discriminatie die bepaalde groepen in de maatschappij extra hard treffen. Daarom wil Unia in haar werking voortaan meer rekening houden met deze vormen van meervoudige discriminatie.

Unia werkte een beleid uit waarin voortaan meer aandacht gaat naar meervoudige discriminatie in de training van de medewerkers, bij de registratie van meldingen en de behandeling van dossiers, in de argumentatie van rechtszaken, bij het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen, en in de communicatie van Unia.

Er kunnen drie vormen van meervoudige discriminatie onderscheiden worden:

Opeenvolgende meervoudige discriminatie (of toegevoegde discriminatie)

Wanneer iemand op grond van meerdere criteria wordt gediscrimineerd en die discriminaties vinden afzonderlijk en op verschillende tijdstippen plaats, spreken we van opeenvolgende meervoudige discriminatie.

Bijvoorbeeld een homoseksuele man die afkomstig is uit een etnische minderheid kan in een bepaalde situatie gediscrimineerd worden op basis van zijn seksuele geaardheid en in een andere situatie op basis van zijn origine.

Cumulatieve meervoudige discriminatie

Cumulatieve meervoudige discriminatie verwijst naar een situatie waarbij iemand op een bepaald moment op verschillende gronden ongelijk wordt behandeld. Die ongelijke behandelingen kunnen bij elkaar opgeteld maar ook van elkaar gescheiden worden.

Bijvoorbeeld de kandidatuur van een 44-jarige man wordt geweigerd omdat de werkgever veronderstelde dat hij niet zal kunnen werken in een team dat enkel bestaat uit vrouwen tussen de 20 en 30 jaar oud. De man is dus dubbel gediscrimineerd: op basis van zijn leeftijd en op basis van zijn geslacht.

Intersectionele discriminatie

We spreken van intersectionele discriminatie wanneer verschillende discriminatiecriteria gelijktijdig op elkaar inwerken en onscheidbaar worden door de wisselwerking met een bepaalde context die iemand kwetsbaarder maakt dan anderen in eenzelfde context.

Bijvoorbeeld een vrouw die afkomstig is uit een bepaalde etnische minderheid krijgt – omdat ze vrouw is én van een etnische minderheid – te maken met een andere soort discriminatie, dan een man die uit dezelfde etnische minderheid komt, of met een andere soort seksisme dan een witte vrouw.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media