Is Unia actief op internationaal niveau?

Ja. Unia is internationaal en op verschillende niveaus erkend als een instelling die de mensenrechten beschermt en discriminatie bestrijdt.

Unia is officieel erkend als nationale mensenrechteninstelling met status B door de internationale alliantie van mensenrechteninstituten (GANHRI), die ondersteund wordt door de Verenigde Naties.

Unia is ook lid van het Europees netwerk van nationale mensenrechteninstellingen (ENNHRI) en van het Europees netwerk van organen ter bevordering van gelijke behandeling (EQUINET).

In 2011 werd Unia aangewezen als onafhankelijk mechanisme dat instaat voor de uitvoering, de bescherming en de follow-up van de toepassing van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat in 2006 door de Verenigde Naties werd  goedgekeurd. Dat verdrag wil alle personen met een handicap helpen om – op gelijke voet  – deel te nemen aan het politieke, economische, sociale en culturele leven. Het VN-verdrag maakt nu deel uit van de Belgische regelgeving op dezelfde wijze als andere verdragen, de grondwet of om het even welke wet.