Diversiteitsbarometer Werk (2012)

Deze eerste 'Diversiteitsbarometer' is volledig gewijd aan het thema tewerkstelling. Doelstelling van dit project: een structureel meetinstrument uitwerken dat op een wetenschappelijk onderbouwde manier een stand van zaken van de diversiteit in België weergeeft, en in een bredere context de houding tegenover personen die gekenmerkt worden door onder meer hun leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid of handicap. Na de 'Diversiteitsbarometer Werk' volgen nog een 'Diversiteitsbarometer Huisvesting' in 2014 en een 'Diversiteitsbarometer Onderwijs' in 2016, waarna de hele cyclus hernomen wordt vanaf 2018.

Naar de pagina over het 'Barometer'-project.

Je kan de 'Diversiteitsbarometer Werk' op deze pagina downloaden. Wij wensen je een aangename lectuur.

Downloads