Jaarverslag 2014. Een keerpunt voor het Centrum

Dit eerste jaarverslag van het Interfederaal Gelijkekansencentrum start met een overzicht van een aantal markante gebeurtenissen in 2014 waarbij het Centrum sterk betrokken was. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de verkiezingen van mei 2014, de publicatie van de ‘Diversiteitsbarometer Huisvesting’ maar evengoed naar dramatische gebeurtenissen zoals de aanslag op het Joods Museum als de rechtszaak na de moord op Ihsane Jarfi.

Naar goede gewoonte zetten we ook in dit jaarverslag de belangrijkste cijfers over dossiers en meldingen op een rijtje. Je leest hierover in hoofdstuk 2 waarbij de stijging van de cijfers ten opzichte van 2013 duidelijk het effect van de integratie van de Meldpunten (in Vlaanderen) in het Centrum het voorbije jaar illustreert

Downloads