Samenwerking met de federale politie: jaarverslag 2015

Unia werkt samen met verschillende sleutelpartners, waaronder de federale politie. Op deze pagina kan je het jaarverslag voor 2015 downloaden. 

De conventie tussen Unia en de politie rust op drie pijlers. Unia:

  1. geeft diversiteitsvormingen bij de politie;
  2. ondersteunt haar netwerk Diversiteit;
  3. steunt haar structurele diversiteitsprojecten.

Via die meerledige en geïntegreerde aanpak bevorderen we de diversiteit bij de politie. Samen gaan we op een structurele en duurzame manier de strijd tegen discriminatie aan.

Het jaarverslag van 2015 gaat in detail in op de verschillende activiteiten die in 2015 in dit kader werden georganiseerd.

Vergelijkbare publicaties