Samenwerking met de federale politie: jaarverslag 2015

Unia werkt samen met verschillende sleutelpartners, waaronder de federale politie. Op deze pagina kan je het jaarverslag voor 2015 downloaden. 

De conventie tussen Unia en de politie rust op drie pijlers. Unia:

  1. geeft diversiteitsvormingen bij de politie;
  2. ondersteunt haar netwerk Diversiteit;
  3. steunt haar structurele diversiteitsprojecten.

Via die meerledige en geïntegreerde aanpak bevorderen we de diversiteit bij de politie. Samen gaan we op een structurele en duurzame manier de strijd tegen discriminatie aan.

Het jaarverslag van 2015 gaat in detail in op de verschillende activiteiten die in 2015 in dit kader werden georganiseerd.

Vergelijkbare publicaties

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.