Jaarverslag 2019: werken aan een gelijkere samenleving voor iedereen

Unia wil volop inzetten op een samenleving van solidaire en verbonden mensen waarin iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Dit jaarverslag bundelt de initiatieven die we daartoe hebben genomen in 2019.

  Het jaarverslag 2019 zoomt in op de meest markante gebeurtenissen van het voorbije jaar. Daarnaast geeft het informatie over nieuwe wetgeving, campagnes, onderhandelde oplossingen, rechtszaken, adviezen en aanbevelingen, internationale rapporten, trainingsinitiatieven, publicaties, ...

  We hebben het in het jaarverslag niet alleen over discriminaties, maar ook over haatmisdrijven en haatboodschappen. Wat dat laatste betreft, zien we op allerlei vlakken een verharding van het discours; We merken ook dat de tijd van straffeloosheid voor al dan niet anoniemen haatspraak op de (sociale) media voorgoed voorbij is. 

  Een constante van de afgelopen jaren is de jaarlijkse stijging van het aantal meldingen en dossiers bij Unia. In 2019 nam het aantal meldingen toe met 13,2% en het aantal dossiers met 6,9%. Op langere termijn is de stijging nog markanter: tussen 2010 en 2019 kenden de meldingen bij Unia meer dan een verdubbeling en het aantal dossiers steeg met driekwart. We krijgen ook steeds nieuwe taken bij. We zijn dan ook bezorgd over de middelen die ons moeten toelaten om onze wettelijke opdrachten naar behoren te kunnen blijven vervullen, en ook over de gevolgen van de door de Vlaamse regering aangekondigde uitstap uit Unia. 

  De coronacrisis legt op pijnlijke wijze bloot hoe weinig rekening er wordt gehouden met de meest kwetsbaren in de samenleving. Ze doet de roep weerklinken naar een nieuw maatschappelijk project. Er gaan stemmen op die stellen dat onze samenleving nu meer dan ooit nood heeft aan een verbindend discours en aan bruggenbouwers. Mensen verbinden en bruggen bouwen tussen mensen behoort bij uitstek tot de kernopdrachten van Unia. We willen er in 2020, samen met al onze medewerkers, opnieuw volop onze schouders onder zetten. 

  Jaarverslag versus cijferverslag

  Naast het jaarverslag publiceert Unia elk jaar ook een cijferverslag, dat je complementair kan lezen met het jaarverslag. Het cijferverslag verzamelt alle cijfers van 2019 in grafieken: het focust op de trends in de meldingen die we ontvingen en de dossiers die we openden. En het geeft ook cijfers over onze rechtszaken, onze opleidingen en begeleidingen en onze aanbevelingen. Je kan het cijferverslag hier raadplegen. 

  Regionale jaarverslagen

  Tot slot publiceert Unia ook elk jaar regionale jaarverslagen. Daarin bundelen we het overzicht van alle activiteiten van de Unia-contactpunten per regio. Met deze regionale rapporten willen we de lokale overheden zo goed mogelijk informeren over relevante meldingen en dossiers op hun grondgebied en in de regio.

  Download hier de verschillende regionale verslagen 2019 voor Vlaanderen: 

  Er is ook een (Franstalig) regionaal verslag voor Wallonië

  Dit jaarverslag bestaat ook in het Frans en in het Duits