Leeftijdsdiscriminatie: Wat is het en wat kan u eraan doen? (2010)

Onze maatschappij is een multigenerationele maatschappij en alles wijst erop dat deze trend zich verderzet. In de context van leeftijdsdiscriminatie staan vaak twee generaties centraal: de 'jongeren' en de 'ouderen'.

Zoals over elke bevolkingsgroep bestaan over jongeren en ouderen allerlei stereotypen. Jongeren krijgen doorgaans etiketten opgeplakt als trendy, lui, flexibel of impulsief, terwijl ouderen vaak beschouwd worden als weinig dynamisch, ervaren, zonder voeling met nieuwe technologieën of meer bedachtzaam.

Leeftijd wordt nog te vaak beschouwd als een onderscheidingscriterium dat volledig neutraal en gerechtvaardigd is en dat niet tot discriminatie leidt. Heel wat reglementen en wetten maken er bijvoorbeeld gebruik van. Dit leidt vaak tot discriminatie op basis van leeftijd.

Iedereen krijgt met het leeftijdscriterium te maken. Iedereen is op een bepaald moment in zijn leven 'junior' of 'senior'. Maar dit criterium is helemaal niet neutraal en kan op zowel 'jongere' als 'oudere' personen een negatieve impact hebben.

Discriminatie op basis van leeftijd komt vaak voor op de arbeidsmarkt, maar ook in andere sectoren zoals de toegang tot goederen en diensten (bijvoorbeeld verzekeringen) of de deelname aan sociale, culturele, economische of politieke activiteiten.

Dit soort discriminatie wordt nog niet door iedereen (h)erkend, hoewel ze bij wet verboden is. Sinds 2003 verbiedt de Antidiscriminatiewet namelijk discriminatie op basis van leeftijd.

Naar aanleiding van deze vaststellingen en de meldingen die het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (verder: het Centrum) hierover ontvangt, meent het Centrum dat het tijd is om dieper op deze kwestie in te gaan. Deze brochure beschrijft wat discriminatie op basis van leeftijd is en gaat na waar dit het meeste voorkomt. Daarnaast zal deze publicatie ook strategieën voorstellen om leeftijdsdiscriminatie te vermijden of, indien nodig, er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Wij hopen dat deze brochure deze doelstellingen verwezenlijkt en blijven ter beschikking van iedereen om elke mogelijke discriminatie op basis van leeftijd te onderzoeken.

Opgelet: deze brochure werd gepubliceerd in 2010. Het kan dus zijn dat bepaalde informatie, zoals contactinfo, niet meer up-to-date is. Unia plant een heruitgave van deze brochure in 2018.