Aanbevelingen van Unia

Unia voert onderzoek en studies uit rond discriminatie op het werk, op school en op de woningmarkt. Daarnaast trekken we conclusies uit de individuele en structurele dossiers die we behandelen. Op basis van die kennis formuleren we gerichte adviezen en aanbevelingen aan organisaties en overheden. 

Zit er in de werking van een administratie of een instelling een vorm van discriminatie? Verdient een reglementering aanpassing? Dan doen wij aanbevelingen om dat te verhelpen.

Zit het probleem eerder in de wet? Dan richt Unia zijn aanbevelingen aan de bevoegde minister, staatssecretaris of aan het parlement. Ook als overheden nieuwe wetten of decreten uitwerken, letten we erop dat ze die gelijke kansen voor iedereen waarborgen.

Databank

De databank op deze pagina verzamelt alle aanbevelingen die Unia de voorbije jaren deed. Welk probleem stellen ze aan de kaak, welke oplossingen stellen ze voor, en hoe willen ze het effect daarvan meten? Voor elke aanbeveling maken we helder de balans op.

Zoek Aanbevelingen

Recente aanbevelingen

18 november 2020

Praktijktesten 2.0: enkele nieuwe voorstellen van Unia

De voorbije jaren namen het federaal en het Brussels parlement initiatieven om praktijktesten op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Ondertussen is duidelijk geworden dat die regelgeving aan evaluatie toe is. Unia publiceert daarom twee nieuwe nota’s waarin het een reeks voorstellen doet ter verbetering van de bestaande aanpak. Zo willen we een nieuwe dynamiek in het debat brengen, beleidsmakers inspireren om de bestaande regelgeving te verbeteren, en regio’s waar nog geen praktijktesten bestaan overtuigen om daar werk van te maken.
16 september 2020

Aanbeveling over een verbod op het dragen van veruiterlijkingen van overtuigingen door verkozen mandatarissen

In deze aanbeveling maakt Unia een juridische analyse over het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke en religieuze symbolen door verkozen mandatarissen. Welke regels kunnen vastgelegd worden voor deze verkozen vertegenwoordigers van het volk, en hoe verhouden die zich ten opzichte van de verschillende grondrechten in een democratische rechtstaat? Op die vragen biedt de aanbeveling een antwoord.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: