Aanbevelingen van Unia

Unia voert onderzoek en studies uit rond discriminatie op het werk, op school en op de woningmarkt. Daarnaast trekken we conclusies uit de individuele en structurele dossiers die we behandelen. Op basis van die kennis formuleren we gerichte adviezen en aanbevelingen aan organisaties en overheden. 

Zit er in de werking van een administratie of een instelling een vorm van discriminatie? Verdient een reglementering aanpassing? Dan doen wij aanbevelingen om dat te verhelpen.

Zit het probleem eerder in de wet? Dan richt Unia zijn aanbevelingen aan de bevoegde minister, staatssecretaris of aan het parlement. Ook als overheden nieuwe wetten of decreten uitwerken, letten we erop dat ze die gelijke kansen voor iedereen waarborgen.

Databank

De databank op deze pagina verzamelt alle aanbevelingen die Unia de voorbije jaren deed. Welk probleem stellen ze aan de kaak, welke oplossingen stellen ze voor, en hoe willen ze het effect daarvan meten? Voor elke aanbeveling maken we helder de balans op.

Zoek Aanbevelingen

Recente aanbevelingen

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: