Aanbeveling over de toegang van assistentiehonden tot ziekenhuizen

22 april 2014
Discriminatiegrond: Handicap

Assistentiehonden moeten toegang krijgen tot ziekenhuizen. In deze aanbeveling verduidelijkt Unia wat assistentiehonden zijn en waarom het belangrijk is dat ze altijd hun baasje kunnen vergezellen. De aanbeveling behandelt de praktijk in de ziekenhuizen en schetst het wettelijk kader.

Sinds 2013 is in Vlaanderen decretaal bepaald dat assistentiehonden toegelaten moeten worden tot alle ziekenhuisvoorzieningen. En dat alleen met uitzondering van lokalen of gedeelten van lokalen bestemd voor intensieve zorgverlening en invasieve handelingen, operatiekwartieren en verkoeverkamers, verloskamers, oncohematologie, hemodialyse- en brandwondeneenheden.

Je kan de volledige aanbeveling van Unia aan de minister van Volksgezondheid en de minister van Gelijke Kansen lezen op deze pagina.