Wat zijn redelijke aanpassingen?

Redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat mensen met een handicap op gelijke voet kunnen werken, naar school gaan, sporten, toegang te hebben tot informatie… als iedereen.

  Een redelijke aanpassing verandert iets aan een omgeving, waardoor die toch toegankelijk wordt voor een persoon met een handicap. Zo’n maatregel neutraliseert het effect van de onaangepaste omgeving waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt.

  Voorbeelden:

  • Veerle studeert voor verpleegkundige. Omdat ze slecht hoort, krijgt ze in het ziekenhuis waar ze haar stage loopt een aangepaste stethoscoop (met versterker). 
  • Natasha studeert journalistiek. Ze heeft ADHD en wordt snel afgeleid door prikkels van buitenaf. Daarom kan ze haar examen in een rustige examenruimte afleggen, zodat ze zo weinig mogelijk wordt afgeleid.
  • Geert is getuige van een ongeval. Dankzij de hulp van een tolk Vlaamse Gebarentaal, kan hij heel precies een getuigenverklaring afleggen.
  • Ines is juriste. Omdat zij blind is, gebruiken haar collega's systematisch de tool 'alternatieve tekst' zodat haar schermlezer de beschrijving van de beelden aan haar kan voorlezen.

  Wanneer spreken we van een redelijke aanpassing?

  • Ze komt tegemoet aan de behoeften van de persoon met een handicap.
  • Ze laat toe dat de persoon evenwaardig met andere personen kan werken, leren, sporten, leven, …
  • Ze laat toe dat de activiteiten of verplaatsingen zo zelfstandig mogelijk verlopen.
  • Ze garandeert de veiligheid en respecteert de waardigheid van de persoon.

  Hoe weten we of een aanpassing redelijk is?  Dat wordt beoordeeld op basis van de kostprijs, de gebruiksfrequentie en -duur, de organisatorische impact, de impact op de persoon met een handicap, de impact op de omgeving, het ontbreken van gelijkwaardige alternatieven, ...

  Vuistregels bij redelijke aanpassingen

  • Redelijke aanpassingen zijn altijd afgestemd op de specifieke en individuele ondersteuningsbehoeften van de persoon met een handicap. Ze kunnen uiteenlopende vormen aannemen. Soms heeft één persoon meerdere aanpassingen nodig.
  • Redelijke aanpassingen zijn niet bedoeld om personen met een handicap te bevoordelen ten opzichte van andere personen. Integendeel: ze compenseren de nadelen die zij ondervinden door de onaangepaste omgeving.
  • Soms kan een redelijke aanpassing meerdere personen met een handicap ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan een tolk Vlaamse Gebarentaal voor meerdere dove aanwezigen. Of ook: aanpassingen aan een gebouw voor rolstoelgebruikers en andere personen met een beperkte mobiliteit. 

  Meer weten?

  Lees onze brochures over:

  Of kijk op eDiv:

  Volg ons op onze sociale media