Rapport ‘Improving equality data collection in Belgium’ (2021)

Het rapport Improving equality data collection in Belgium (2021) is het resultaat van het onderzoek naar databronnen rond ongelijkheid en discriminatie. Doel van dit Belgisch project? De verzameling en ontwikkeling van equality data in België verbeteren. Het werd gecofinancierd door het REC-programma (Rights, Equality and Citizenship) van de Europese Commissie. Unia voerde dit project uit in partnerschap met de dienst Gelijke Kansen (FOD Justitie). 

  Datahub met data over (on)gelijkheid en discriminatie in België

  Eerst en vooral maakte Unia een inventaris van de bestaande equality data in België. Resultaat: een online data hub waarin je makkelijk databronnen kan zoeken op basis van verschillende discriminatiecriteria en -domeinen. 

  Eindrapport met aanbevelingen en slotconferentie

  Samen met deze inventaris publiceerde Unia een rapport met inzichten en aanbevelingen over equality data. Het rapport legt een aantal hiaten bloot in de Belgische equality data. Zo bestaan er bijvoorbeeld weinig betrouwbare cijfers over de toegang tot de gezondheidszorg op basis van de zogenaamde ‘raciale’ criteria. En worden er nog te weinig gegevens verzameld rond seksuele geaardheid of geloof en levensbeschouwing. We stellen ook vast dat er nood is aan duidelijkere informatie over de wetgeving rond de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot beveelt Unia aan om in te zetten op een gecoördineerde aanpak rond de verzameling en ontwikkeling van equality data. 

  Dit rapport en de data hub waren ook het onderwerp van een slotconferentie in juni 2021. Herbekijk de opname van de conferentie.  

  Vervolgtraject

  Begin 2023 is een tweede fase van het project gestart rond drie nieuwe discriminatiecriteria (handicap, fysieke kenmerken en gezondheidstoestand) en actualisering van de vermelde databronnen. Meer info op de projectpagina over equality data.

  Heb je een vraag of een opmerking over dit project? Laat het ons weten via mail naar equalitydata@unia.be.