Berichten in het grensgebied tussen opinie en haat: een analyse van de communicatie van Vlaamse politieke accounts op sociale media

Om Unia's opdracht om online haatboodschappen te bestrijden uit te voeren, willen we begrijpen hoe online haat ontstaat, functioneert en opgang maakt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain maakten daarom in opdracht van Unia een taalwetenschappelijke analyse van de boodschappen van politici, partijen en influencers op sociale media in verkiezingstijd. 

Berichten in het grensgebied tussen opinie en haat: een analyse van de communicatie van Vlaamse politieke accounts op sociale media

De Belgische wetgeving heeft bepalingen over welke uitspraken als discriminerend kunnen worden geïnterpreteerd (de Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet). Maar vaak komen uitingen voor die volgens de wet niet strafbaar zijn, maar die toch als discriminerend ervaren (kunnen) worden. Dit onderzoek gaat daarom na wat de linguïstische kenmerken zijn van uitingen die gedaan worden in deze ‘grijze zone’ en die te maken hebben met afkomst/herkomst, religie en seksuele geaardheid. Het focust meer specifiek op uitlatingen op sociale media (Facebook en Twitter) door politici en influencers

Wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van discours dat aanzet tot discriminatie, haat en geweld is onmisbaar en biedt structurele inzichten die een aanvulling vormen op de meldingen die Unia ontvangt. 

Op deze pagina kan je het volledige rapport van de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain downloaden. Je vindt er ook een executive summary van het rapport. 

Deze studie is parallel uitgevoerd voor het Franstalige landsgedeelte. Lees hier het Franstalige rapport. 

Vergelijkbare publicaties

17 juni 2021

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België: resultaten van het project ‘Improving equality data collection in Belgium’ (2021)

{title}

'Improving equality data collection in Belgium' (IEDCB) is een Belgisch project dat gecofinancierd werd door het REC-programma (Rights, Equality and Citizenship) van de Europese Commissie. Unia voerde dit project uit in partnerschap met de Cel Gelijke Kansen (FOD Justitie). Het project wil de verzameling en ontwikkeling van equality data in België te verbeteren.